Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Město Rumburk hospodařilo za tři čtvrtletí s přebytkem

Podle zpracovaných účetních sestav hospodařilo Město Rumnurk za prvních devět měsíců tohoto roku s přebytkem ve výši téměř dvacet dva milionů korun. Výše finančních zdrojů na účtech města dosahovala hodnoty 20,75 milionů korun. Dalších 15 milionů korun má Město Rumburk k dispozici v Komerční bance na revolvingovém účtu.
Přebytek je výsledkem efektivního hospodaření na straně výdajů a rychlejšího naplňování příjmů zejména v oblasti kapitálových příjmů, tedy majetkových operací. Do konce roku má Město Rumburk ještě podle informací z Ministerstva financí ČR z tohoto týdne održet dotaci ve výši 20 milionů korun na zahájenou rekonstrukci Domu kultury Rumburk.
Další dotaci, kterou město obdrží ve výši cca 2,75 milionů korun, rozhodlo zastupitelstvo kraje poskytnout na realizaci projektové přípravy projektu Zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku. Lze tedy už v tuto chvíli s vysokou mírou přesnosti předpokládat, že hospodaření města Rumburk za celý rozpočtový rok 2004 skončí pro Rumburk přebytkem.
Darek Šváb
místostarosta města Rumburk

Tisk Tisk | E-mail E-mail