Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

I rodiče mohou pomáhat škole

Minulý rok byl pro mnoho základních škol, včetně Základní školy v Tyršově ulici, přelomový.
Státní správa ve školství byla přenesena z bývalého Okresního úřadu v Děčíně na města s rozšířenou působností. Školy byly převedeny ze zálohových organizací na příspěvkové organizace s právní subjektivitou a musely si tak zvykat na jiný druh řízení, vést si vlastní administrativu, účetnictví a mzdy.
I to byl jeden z důvodů, proč bylo při ZŠ v Tyršově ulici ustanoveno sdružení „Unie rodičů ČR“, jehož původního předsedu Ing. Romana Hroudu nahradil v minulém školním roce pan Karel Diviš. S touto iniciativou vedení školy úzce spolupracuje, informuje jeho zástupce o činnosti školy a konzultuje s nimi plánované školní akce. Naopak z účtu sdružení byl dotován lyžařský výcvik žáků 7. tříd, byl zakoupen automat na výdej nápojů, odměny žákům a ceny do soutěží, ale i spotřební materiál pro výtvarnou výchovu a financovány další akce. Rodiče zvažují i finanční příspěvek pro žáky 1. stupně ZŠ ve výši 1000 Kč na výlet do Prahy a pro „páťáky“ do planetária. Spolupráce rodičů se školou se však vztahuje i na vzdělávací a výchovnou problematiku školy. „Unie rodičů chce i nadále napomáhat k rozvoji našich dětí, spolupracuje se školou, rodičům pomáháme najít cestu do školy, naopak škole poskytujeme zpětnou vazbu, podílíme se na vylepšování vybavení školy a podporujeme mimoškolní aktivity našich dětí,“ vysvětluje předseda Unie Karel Diviš, který stejně jako ostatní členové sdružení pracují bez nároku na odměnu a ve svém volném čase.
Ale přitom nezapomínají ani na společenský život. Proto vedení školy a Unie rodičů plánují na konec ledna příštího roku uspořádání školního plesu, který by se měl konat na Dymníku. Již nyní se počítá s dvěmi sty hosty, kterým zahraje k tanci taneční šlágry různých stylů a z různých dob. Program by měl být zpestřen vystoupením tanečníků manželů Josefových nebo americké country kapely. Kromě toho nebude chybět ani tombola.
Zisk z plesu bude jako obvykle určen pro potřeby žáků školy v Tyršově ulici.

Tisk Tisk | E-mail E-mail