Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Otevřený dopis zastupiteli města Rumburk Josefu Dvorskému

Vážený pane Dvorský,
Vaše poslední příspěvky do čtrnáctideníku Mlejn, hrdě podepsané Josef Dvorský – člen ZM, mne donutily reagovat. Úvodem si dovolím odcitovat zákon o obcích, kde se mimo jiné píše: „Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ (slib člena zastupitelstva obce) Proč toto školení? Protože se v duchu tohoto ustanovení nechováte. Možná svou funkci vykonáváte svědomitě, ale rozhodně ne ve prospěch obce (města) a jejích (jeho) občanů a nedodržujete zákony České republiky. Do-mnívám se, že Vaše jednání, obstrukce a polopravdy při výkonu Vašeho mandátu nejsou slučitelné s výše uvedeným slibem člena zastupitelstva obce, protože nejednáte ve prospěch obce a jejích občanů, ale naopak způsobujete obci a jejím občanům škodu, kterou musím nejen já jako daňový poplatník také ve formě daní uhradit. Děkuji Vám, ale takového zastupitele nechci. Nechci zastupitele, který má plná ústa o dodržování zákonnosti, ale pouze pro jiné a ne pro sebe. Dalo by se říci, že ve Vašem konání lze občas spatřit skutkovou podstatu trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele. To však musí posoudit orgány činné v trestním řízení, pokud se na ně někdo obrátí s podezřením na spáchání trestného činu. Vaše jméno si dnes spojím nikoliv pouze s mandátem zastupitele, ale jako autora takzvaně bulvárních článků, ve kterých neustále útočíte na představitele města, pomlouváte jejich činnost, uvádíte polopravdy a subjektivní tvrzení, která mají podpořit v občanech města pocit o neschopnosti vedení města a jim přisluhujících úředníků. Asi se Vám nehodí do krámu úspěchy, které se městu povedly a slouží všem občanům města a širokého okolí. Je pro Vás pravděpodobně výhodnější jezdit například za zdravotní péčí do Děčína nebo Liberce. Vždyť je to co bys kamenem dohodil a zbytek došel pěšky. Asi je pro Vás zdravotní zařízení ve spádové oblasti pro nejméně 50 tisíc obyvatel zbytečné. Co se týče odměn za působení ve statutárních orgánech společností, měl byste si uvědomit, že za odvedenou práci náleží odměna, mzda, plat. Tak hovoří zákon. Vzhledem k omezenosti tiskového prostoru zopakuji výše uvedené. Děkuji, takového zastupitele nechci. Přenechejte raději svůj mandát někomu, kdo v plné míře naplní slib člena zastupitelstva obce a bude vykonávat mandát v souladu se složeným slibem. To Vy rozhodně neděláte. s pozdravem Miroslav Jeništa občan města Rumburka

Tisk Tisk | E-mail E-mail