Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Předejděte slepotě velmi kvalitním vyšetřením

autor: Gabriela Doušová

Na oční ambulanci Lužické nemocnice v Rumburku mají nyní pacienti možnost využít supermoderního očního vyšetření k diagnostice zeleného zákalu – glaukomu. Tato laserová skenovací oftalmoskopie je prováděna moderním přístrojem Heidelberg Retina Tomograph II a umožňuje časnou diagnostiku glaukomového onemocnění díky analýze zrakového nervu.

Vyšetřovací přístroj je vybaven počítačem, který vymodeluje trojrozměrný (3D) obraz výstupu zrakového nervu a zároveň stanoví množství jeho vláken. Pro zelený zákal je charakteristický jejich úbytek.

Zjištěné údaje počítač porovná se standardem pro danou věkovou skupinu a určí, zda počet vláken optického nervu odpovídá této skupině nebo je menší. Při dalších vyšetřeních je též porovnáván výsledek nynější s vyšetřeními minulými. Lze tedy posoudit eventuální vývoj onemocnění a tím i úspěšnost léčby.

Podle současných informací umožňuje toto vyšetření stanovit diagnózu glaukomu s dostatečným několikaletým předstihem před funkčními změnami zorného pole.

Vyšetření přístrojem HRT II trvá pouze několik minut. Není nutné, pouze ve výjimečných případech, provést rozšíření zornice pomocí očních kapek. Pacient tedy uvidí po vyšetření stejně jako před ním. Může například odjet automobilem domů.

Jedno vyšetření stojí 300,- Kč a pojišťovna ho nehradí. Úhradu zaplatí pacient. Na druhou stranu lze pomocí této metody glaukom vyloučit a tím předejít zahájení předčasné léčby drahými očními kapkami, na které pacient může ročně doplácet u některých druhů až 600,- Kč.

Glaukom, nazývaný také „zelený zákal“, je závažné oční onemocnění charakterizované postupným odumíráním vláken zrakového nervu, častěji při vyšším, ale mnohdy také normálním či nízkém nitroočním tlaku. Poškození vláken tohoto nervu pak vede ke změnám (výpadkům) v zorném poli. Označení „zelený“ pochází z řeckého slova glaukos – zelený jako moře podle zeleného zbarvení duhovky a čočky v konečných stadiích neléčeného glaukomu.

Glaukom se vyskytuje v každém věku, nejčastěji však po 50. roce života, častěji u žen. Nebezpečí tohoto onemocnění spočívá především v jeho nenápadném začátku, kdy nemocný nepozoruje takřka žádné subjektivní obtíže, ale přitom už dochází k nevratnému poškozování zrakového nervu, které vede k nenahraditelným ztrátám zraku. Poruchy zraku se projevují především zužováním zorného pole, které může vést až k úplné ztrátě zraku. Glaukom je jednou z nejčastějších příčin vzniku získané slepoty, proto je důležité jeho aktivní vyhledávání s následným zavedením vhodné léčby. Jen tak je možné včas zastavit nebo alespoň zpomalit postupné zhoršování zraku. Prevence je u glaukomu zcela zásadní. Jak už bylo zdůrazněno, onemocnění probíhá dlouho skrytě bez nápadnějších subjektivních potíží. Proto by měl být u každého člověka po čtyřicátém roce věku preventivně vyšetřen nitrooční tlak a oční pozadí, což je obzvláště důležité u pacientů, kde se glaukom vyskytuje u blízkých příbuzných. Vhodnou příležitostí k vyšetření je návštěva očního lékaře kvůli předpisu brýlí při zhoršení vidění do blízka, ke kterému dochází u většiny lidí právě mezi čtyřicátým až padesátým rokem věku a právě speciální vyšetření laserovou skenovací oftalmoskopií, kterou nyní poskytuje oční ambulance v Lužické nemocnici v Rumburku.

Tisk Tisk | E-mail E-mail