Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Píšete nám

Vážená redakce,
jsem pravidelnou čtenářkou Vašich novin a musím říci, že se mi jejich obsah líbí. Otiskujete pravidelně i ohlasy čtenářů, a tak jsem se i já dnes rozhodla napsat o záslužné činnosti několika lidí, kteří věnují svůj volný čas dětem.

Jsou to trenéři oddílu mladších žáků FK Mühl Rumburk. Tento oddíl vedou již několik let a myslím si, že víc jak dobře. Z kluků vytvořili dobrý kolektiv a hlavně jim ukázali, že sport je ta nejlepší cesta, jak trávit volný čas, a tak se vyhýbat nástrahám, které děti ohrožují. Všichni totiž víme, že právě volný čas trávený bez cíle je velice nebezpečný. Myslím si, že heslo „Sportem proti drogám“ je v tomto případě naplněno.

Trenéři pracují s oddílem celoročně a dvakrát do roka pořádají i soustředění, na které se chlapci těší. Tradicí tohoto fotbalového oddílu je i pravidelně se konající akce na závěr sportovní sezóny. Je to setkání s rodiči, kdy rodinní příslušníci sehrají fotbalový zápas proti svým ratolestem, griluje se a kluci přenocují ve stanech. Věřte mi, fotbalový zápas je urputný a rodiče skutečně bojují. Porazit naše kluky je přáním… Letos se toto vše konalo na hřišti v Brtníkách. Byla jsem u toho, a proto musím jen říci: Děkuji, pánové.

Vím o čem píši. Jsem totiž sama bývalá pracovnice se sportovní mládeží a kantorka, a proto mluvím jako dlouholetý praktik. Vždyť ne všichni rodiče si uvědomují, jakou práci tito lidé dělají… a někdy by prostě stačilo říci prostinké: děkuji.

Na závěr bych chtěla adresně poděkovat. Jedná se o pány: Trégra, Böhma a Chroustovského ml. To jsou protagonisté mého povídání. Ale ještě jedno jméno musím vzpomenout. Pana Jiřího Krále, starostu St. Křečan. Bez jeho pomoci – poskytnutí fotbalového hřiště, stanu atd. – by chlapci tak hezký víkend nezažili. A nás pár rodičů (a prarodičů) také ne.

Jana Matičková, Rumburk

 

Jak jste si již možná všimli, byly v prodejnách Centrum JUSTY na Třídě 9. května a na Lužickém náměstí (s laskavým svolením majitele p. Jindřicha Streckera) a v nové Lékárně U Sovy na Lužickém náměstí v Rumburku (s laskavým svolením majitele firmy RUVAL, a.s., Rumburk) umístěny kasičky Nadace pro transplantace kostní dřeně.

Ale víte vůbec, co to ta Nadace pro transplantace kostní dřeně je?

Nadace byla založena v květnu 1992, aby pomohla zlepšit osud nemocných s nejtěžšími chorobami krve a zhoubnými nádory, sídlí v Plzni a funguje v těsné spolupráci s Fakultní nemocnicí v Plzni. Její činnost zaštiťuje coby předseda správní rady nadace MUDr. Vladimír Koza, primář hematologicko-onkologického oddělení. Jako jeden z prvních úkolů si předsevzala vybudovat v České republice kvalitní registr dobrovolných nepříbuzných dárců dřeně. O výsledcích za 11 let činnosti jistě svědčí čísla týkající se počtů zprostředkovaných odběrů kostní dřeně, kterých bylo do dnešního dne 183. Když si představíte, že za každým jednotlivým číslem se schovává konkrétní člověk, který se dostal do velmi těžké životní situace a toto je pro něj často jediná šance na vyléčení jeho smrtelné choroby, je tento počet úctyhodný. Ale toto není jediná činnost, kterou nadace dělá i na podporu nemocných, kteří jsou léčeni touto léčbou, mezi které patří mimo jiné i podpora nemocných a nákup investic pro transplantační programy.

Ale jaký je vlastně důvod, že je potřeba umisťovat kasičky a žádat touto formou i o Vaši pomoc?

Způsob financování zůstal celých 11 let bohužel stejný. K úhradě vstupního testování dobrovolných dárců stále neexistuje žádná státní dotace ani žádný příspěvek od zdravotních pojišťoven. Růst registru dárců dál podporuje Nadace pro transplantace kostní dřeně svým grantovým programem a mezi jiné zdroje patří i výnos z těchto kasiček.

A co dělat, pokud byste se rozhodli zaregistrovat do registru dárců a rozšířit jejich počty?

Do Českého národního registru dárců dřeně může nově vstoupit každý zdravý člověk ve věku 18-35 let. Registrace zde a veškerá vyšetření jsou samozřejmě bezplatná. Věkové omezení horní hranice je bohužel nutné z důvodu finanční náročnosti testování a vzhledem k tomu, že Vaši dřeň může potřebovat pacient až za několik let. Účast v registru je anonymní a je chráněna před jakýmkoliv zneužitím osobních dat. Jediný skutečný závazek je odpovědnost k vlastnímu rozhodnutí.

A zde jsou kontaktní telefony a adresy pro všechny, kteří by měli zájem o registraci a tím zvýšili šance dalších lidí na uzdravení: Koordinační centrum Českého národního registru dárců dřeně, alej Svobody 80, 323 18 Plzeň, MUDr. H. Pittrová, MUDr. J. Navrátilová, tel. 377 533 300, 377 103 725, pittrovah@fnplzen.cz, navratilovaj@fnplzen.cz, www.kostnidren.cz.

Poděkování patří všem, kteří se rozhodnou osobně přihlásit do registru, ale i všem těm, kteří přispějí do kasiček byť i jedinou korunou.

Tisk Tisk | E-mail E-mail