Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Britové radí, jak snižovat kriminalitu

autor: pracovnice FCH Rumburk

V Hradci Králové se v červnu uskutečnil čtyřdenní pracovní seminář s mezinárodní účastí, zaměřený především na snižování a prevenci kriminality mladistvých, kteří již v minulosti byli obviněni z trestného činu. Seminář, kterého se kromě zástupců Probační a mediační služby, Policie ČR, soudců, orgánů sociálně právní ochrany dětí a nevládních organizací, zúčastnila i pracovnice sociálně právní ochrany dětí z Varnsdorfu a zástupce Farní charity Rumburk, byl veden britskými lektorkami z londýnské Rady pro řešení trestné činnosti mládeže. Zvýšená pozornost byla věnována tématům spolupráce mezi všemi zúčastněnými organizacemi, a to v souvislosti s realizací nového zákona o soudnictví ve věcech mládeže.

Cílem semináře byla výměna zkušeností a informací o vytváření strategie pro snižování trestné činnosti mladistvých pachatelů s britskými odborníky a získání nového náhledu a podnětů na strategické plánování trestní politiky ve věcech mládeže na místní úrovni.

Všichni účastníci semináře z děčínského regionu se shodli na tom, že britský model spolupráce s mladistvými, který spočívá na týmové aktivní spolupráci všech místních orgánů a institucích působících v jednotlivých regionech s cílem plánovat, koordinovat a realizovat trestní politiku mladistvých, je realizovatelný i v našich právních podmínkách a že by bylo dobré ve spolupráci s Probační a mediační službou v Děčíně jej uskutečnit i v našem regionu.

Farní charita Rumburk jako nezisková organizace zde mohla představit své projekty, zejména nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které je součástí programu prevence kriminality města Rumburk a Občanskou poradnu Rumburk, kam se mohou mladí lidé obracet se svými problémy, ocitnou-li se v tíživé situaci.

Tisk Tisk | E-mail E-mail