Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Spolupráce mezi českými a německými byt. družstvy

autor: gdo

Iniciátorem a organizátorem vzájemné spolupráce mezi bytovými družstvy na české i německé straně se stalo Stavební bytové družstvo Průkopník Varnsdorf. Společná jednání se uskutečnila již několikrát, v Drážďanech, Bautzenu a Varnsdorfu.

Smyslem této aktivity je, kromě spolupráce, i výměna zkušeností a informací o poskytovaných službách v oblasti bydlení, o modernizaci panelových domů a rekonstrukci sídlišť a o možnostech financování těchto záměrů z dotačních titulů Evropské unie.

Německá strana poskytla Čechům cenné rady o plošné modernizaci panelových domů. Doporučují například, aby samotné realizaci tohoto záměru předcházel demografický průzkum s výhledem minimálně na deset let dopředu, s údaji o věkové skladbě obyvatelstva, porodnosti, možnostech pracovního uplatnění, stěhování obyvatelstva apod. Z jejich vyjádření vyplývá, že oni sami se o tyto údaje nezajímali a dnes se potýkají s problémem co s prázdnými a nově zmodernizovanými domy. V současné době je jen v Sasku 20 % neobydlených bytů.

Češi se naopak potýkají s nedostatkem finančních prostředků na realizaci svých záměrů. Proto přivítali nabídku pana Ralfa Protze a architektky Ing. Moniky Holfeld z berlínského Kompetenzzentrum Grossiedlungen, kteří by rádi pomohli českým družstvům řešit harmonizaci a obnovu měst. Nejedná se z jejich pohledu pouze o technická řešení, ale i správný přístup a možnosti naplnění dotačních titulů EU, a to například zpracováním přeshraničního projektu. Součástí tohoto projektu by měla být i modernizace panelových domů ve Varnsdorfu a Rumburku, které jsou majetkem SBDO Průkopník. Oba odborníci čerpají ze svých dlouholetých zkušeností ze spolupráce s družstvy z Ústí nad Labem a Prahy.

Další možnost spolupráce byla dohodnuta v oblasti školení. Dr. Regine Rohark z bytové společnosti Bautzen navrhla zajistit u nich školící středisko, které by výměnným školením zaměstnanců pomohlo snižovat jazykové bariéry a zároveň vedlo ke zvýšení technických a ekonomických znalostí českých a německých bytových družstev a bytových společností. Ke vzájemnému poznávání partnerů slouží společné internetové stránky v českém a německém jazyce, jejichž součástí bude databáze volných bytů na obou stranách hranice.

Tisk Tisk | E-mail E-mail