Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Průmyslová zóna získala akreditaci

autor: gdo

Certifikát dokladující, že rumburská průmyslová zóna je připravena splnit náročné požadavky budoucích investorů a že nabízí kvalitní servis, byl zástupci vládní rozvojové agentury Czech Invest v Praze předán Darku Švábovi, místostarostovi města Rumburku, který je nejen autorem myšlenky na vybudování průmyslové zóny, ale i jejím hlavním realizátorem. Rumburk je tak jedním z jedenácti měst, kterým se v letošním roce podařilo tuto akreditaci získat. Podle generálního ředitele Czech Investu pana Martina Jahna ovlivňuje úspěšnost průmyslových zón především jejich velikost, technická a dopravní infrastruktura, dostupnost a kvalita pracovní síly a přístup samosprávy. „Akreditované průmyslové zóny musí splňovat přísná kritéria,“ řekl Martin Jahn. „Musí mít schválený územní plán, vyřešené majetkoprávní vztahy a vybudovanou infrastrukturu.“ Všechny tyto podmínky průmyslová zóna Rumburk splňuje. Její výhodou je navíc i vhodná poloha mezi SRN, Polskem a Českou republikou a snadná dopravní dostupnost těchto států.

O průmyslové zóny se navíc v České republice už dva roky starají specialisté proškolení podle přísných evropských měřítek. V rámci akreditačního cyklu, který je součástí Programu podpory rozvoje průmyslových zón, složilo letos zkoušky 15 manažerů. Především se jedná o pracovníky krajských a městských úřadů, regionálních rozvojových agentur a soukromých developerských společností z celé republiky. Jejich úkolem je starat se o přípravu, rozvoj a propagaci podnikatelských nemovitostí na průmyslových zónách. I Město Rumburk má svého profesionálního manažera. Náročným studiem českého podnikatelského a investičního prostředí, systému podpory přímých zahraničních investic, strategického plánování, marketingu a propagace a těžkými zkouškami v anglickém jazyce úspěšně prošla paní Julie Vachtová.

Na základě Programu na podporu rozvoje průmyslových zón Ministerstva průmyslu a obchodu ČR bylo ke konci minulého roku podpořeno celkem 82 zón. Investoři už obsadili více než 66 % takto připravených území a desítky dalších zájemců vhodnou loka-litu v ČR hledají. Tento výsledek je v mezinárodním srovnání nadstandardně dobrý.

Včas připravené průmyslové zóny přispěly k tomu, že se ČR stala nejúspěšnější z hlediska množství přilákaných investic na jednoho obyvatele ze všech zemí střední a východní Evropy.

V současné době je v České republice akreditováno 34 průmyslových zón. Podle odborníků a ze zkušeností z jiných zemí vyplývá, že první investoři přicházejí do investičně připravených průmyslových zón v průměru od dvou do pěti let po jejich dokončení.

Průmyslová zóna Rumburk tento limit výrazně narušila. Již během prvního roku její existence část zóny obsadil první investor – firma Jokey a s dalšími třemi významnými investory se v současné době jednání o umístění investice do této lokality ukončují.

V budoucnosti by na Průmyslové zóně Rumburk mělo být vytvořeno kolem 1500 pracovních míst. Průmyslová zóna Rumburk byla vybudována během čtyř let a náklady na její přípravu a vybudování se vyšplhaly až na cca 77 milionů korun. Předpokládaný celkový objem investic všech investorů do této lokality je odhadován na 4 až 4,5 miliardy korun do roku 2008.

Tisk Tisk | E-mail E-mail