Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Kraj finančně přispěje na očkování mládeže

autor: gdo

Rada Ústeckého kraje schválila finanční podporu na očkování rizikové skupiny mládeže proti meningokokovému onemocnění typu C. Každé dítě s trvalým pobytem na území Ústeckého kraje narozené v roce 1989 anebo dítě navštěvující devátou třídu základní školy získá finanční příspěvek ve výši 300,- Kč. Podmínkou je však to, že očkování bude provedeno v období od 1. června 2004 do 30. září 2004, a to očkovací látkou, u které výrobce zaručuje působení na dobu nejméně 10 let.

Rozhodnutí o očkování a výběr očkovací látky bude záležet plně na zákonných zástupcích dítěte po předchozí konzultaci s jeho ošetřujícím praktickým lékařem. Rodiče dostanou od lékaře originály stvrzenek o zakoupení očkovací látky a potvrzení o její aplikaci a s těmito dokumenty se dostaví do pokladny vybraného zdravotnického zařízení, kde na základě předložených dokladů obdrží příspěvek 300,- Kč v hotovosti.

V Ústeckém kraji se očkování týká přibližně 10000 dětí a kraj na toto preventivní očkování vyhradil částku dva miliony korun.

Meningitida je závažné infekční onemocnění centrálního nervového systému, tedy mozku a míchy, které může u pacienta způsobit trvalé zdravotní problémy, například ochrnutí, v některých případech může vést až k úmrtí pacienta. Infekce se přenáší kapénkovou nákazou, tedy kýcháním, kašláním, apod. Existují tři formy tohoto onemocnění, které se liší jen v původci infekce. Proti Typu A a C je možné pacienta očkovat, proti typu B ještě nebyla očkovací látka objevena.

Zvláštností je, že toto onemocnění nejvíce postihuje mladé lidi ve věku od 15 do 30 let. V Anglii a Irsku je proti němu zavedeno plošné očkování, u nás je očkování zatím nepovinné. Onemocnění se zpočátku projevuje jako klasická angína. Pacient si stěžuje na bolesti v krku a celkovou únavu, velmi brzy však nastupují vysoké teploty a zimnice. Výrazným projevem choroby jsou prudké bolesti hlavy, závratě a mdloby, pacient může upadnout do bezvědomí. Onemocnění, které není včas podchyceno léčbou antibiotiky, může mít trvalé následky nebo může končit smrtí pacienta. Jedinou účinnou prevencí proti meningitidě A a C je včasné očkování.

Tisk Tisk | E-mail E-mail