Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Jak jsme prožili školní rok na Zákl. škole U Nemocnice

autor: -do-

Je červen a blíží se prázdniny. Je to čas, kdy žáci dostávají vysvědčení – tedy hodnocení jejich práce za deset měsíců. Někteří jsou se svojí prací spokojeni, jiní méně. Konec školy je ale i obdobím bilancování pro učitele. Co se povedlo, co méně. Takové malé ohlédnutí za prací během deseti měsíců nabízí i ZŠ U Nemocnice v Rumburku. I vy, čtenáři, tedy můžete posoudit, co se tamním pedagogům povedlo.

Mimo vyučování měly děti možnost vybírat si z mimoškolních aktivit, které jsou jim nabízené. Ty můžeme rozdělit na ty, které běží po celý rok, a ty jednorázové.

Česko – německý projekt běží již pět let. České děti se učí němčinu a německé češtinu, to pravidelně 1x týdně v Leutersdorfu. Obě skupiny se účastní i celodenní výuky v partnerské škole, pořádají exkurze – do Prahy, Terezína, Drážďan, Budyšína. Podnikají společné výlety, letos žáci vystoupili společně na Luž. Pravidelně pořádají i vícedenní soustředění, letos byli ve Starých Splavech. Oslavy Velikonoc a Vánoc jsou samozřejmostí.

Pěvecký sbor Čtyřlístek pracuje již 13 let a vydobyl si řadu úspěchů – ten největší je reprezentace Ústeckého kraje na celostátní dětské olympiádě v roce 2003. Každoročně pořádá třídenní soustředění mimo školu, které je sice náročné pracovně, ale děti to berou jako výlet. Pravidelně také koncertuje ve škole, na vystoupeních s Rumburským komorním orchestrem, vyjíždí reprezentovat město i na soutěže a festivaly.

Na škole má významné místo i sport. Pracuje zde i AŠSK, paní učitelka Košnarová připravila pro děti mimo pravidelné cvičení při sportovních hrách i na dvě desítky sportovních klání v celé řadě sportů, škola se účastní i Šluknovské ligy, kterou téměř pravidelně vyhrává, je pravidelným účastníkem okresních přeborů, Poháru Českého rozhlasu či Zátopkovy štafety.

Pro děti, které mají učební potíže, již rok běží projekt Metoda dobrého startu, který je určený dětem od věku již předškolního až po dvanáct let. Naše noviny již o tom informovaly podrobněji. Pro školáky s různými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie …) od 1. do 9. třídy je určena náprava vývojových poruch, kterou provádějí speciálně proškolené učitelky.

Také školní družina celý rok nabízí dětem akce nad rámec běžného provozu. Při družině pracuje dramatický i pěvecký kroužek, společně děti vystupují u příležitosti Vánoc, Velikonoc, Dnu matek … Jezdí pravidelně navštěvovat se svými vystoupeními Domov důchodců ve Filipově a místní mateřské školy. Během „malých prázdnin“ pořádají turistické celodenní výlety, pravidlem je již karneval, sportovní den, oslava Dne dětí či závěru školního roku.

Škola se účastní celoroční vědomostní zábavné soutěže Duha, kde bojují základní školy z celého Šluknovského výběžku. Ze sedmi ročníků naši žáci vyhráli 5x.

Již tři roky práce má za sebou školní žákovský časopis, z jehož výtěžku děti sponzorují Dětský domov v Rumburku a psí útulek v Rumburku. Dětem z redakční rady nosí své příspěvky žáci z celé školy.

Během roku probíhají i akce, které již řadu let patří neodmyslitelně k životu školy. Patří k nim mikulášská nadílka, kterou pravidelně organizují žáci 9. ročníku pro děti z 1. stupně, Sdružení rodičů při ZŠ dodá dárečky. Před zápisem do 1. tříd se pořádá den otevřených dveří pro rodiče. A k životu školy neodmyslitelně patří i školní slavnosti pořádané vždy v červnu. Celé odpoledne běží řada vystoupení a programů, výstav a ukázek dětských prací. Do takové šíře se rozrostly původní školní akademie, protože mezi žáky narostl zájem vystoupit a prezentovat, co se naučili.

Každoročně vyjíždí žáci 7. ročníku na lyžařský výcvik. Letos jelo 60 dětí do Lánova u Vrchlabí.

Potud tedy aktivity dlouhodobé.

Škola ale nabídla dětem během roku i celou řadu kulturních akcí, přednášek či poznávacích zájezdů. Děti jezdí buď do divadla ve Varnsdorfu, do Domu kultury v Rumburku, nebo do městské knihovny, byli i v divadle v Liberci. Pravidelně se pořádají koncerty různých hudebních žánrů, zeměpisné besedy s cestovateli.

Každoročně jezdí žáci 5. tříd na exkurzi do Prahy do planetária, žáci 9. ročníku do Terezína.

Třída pí uč. Adamcové jezdí každoročně na týdenní ozdravný pobyt. Letos byli v Dobrošově.

Tolik tedy výčet toho, co mohou děti na ZŠ U Nemocnice dělat kromě učení. Popřejme jim i jejich pedagogům pěkné prázdniny a ať je i další školní rok tak příjemně nabitý aktivitou.

Tisk Tisk | E-mail E-mail