Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Dárek za dobrovolnou činnost

autor: Jiří Tunkl

Je velmi mnoho těch, kteří věnují bezpočet hodin nejrůznějším činnostem ve prospěch společnosti a lidí kolem sebe, většinou však bez nároků na jakoukoli odměnu. Nyní se jim však přece jedné dostalo, a to u příležitosti dne dobrovolníků.

Farní charita Rumburk ve spolupráci s Evangelische Erwachsenenbildung Sachsen uspořádala pro dobrovolné pracovníky neziskových organizací celodenní výlet do SRN. Z naší strany se ho zúčastnila padesátka českých dobrovolníků včetně rumburské organizace „Na křižovatce“.

Na programu zájezdu byla prohlídka kostela nedaleko Labe „Maria am Wasser“ z třináctého století v drážďanském předměstí Hosterwitz, který loňská povodeň zaplavila do výšky dvou metrů. Právě díky vydatné pomoci dobrovolných pracovníků, mezi nimiž nechyběly ani manželské dvojice, které si právě v tomto kostele řekly své „ano“, byl kostel v brzké době opraven a zveleben. Pak následovala prohlídka bývalého střediska saských kurfiřtů na zámku v Pillnitz a procházka s odborným výkladem historickým centrem města Pirna, které kdysi svým významem předčilo i Drážďany.

Výlet byl zakončen exkurzí pevnosti Königstein, která kdysi patřila k českému království a do které zavítal na návštěvu i český král Karel IV. Jednou z jejích největších zajímavostí je mimo jiné takřka „televizní“ pohled do sto padesát dva a půl metru hluboké studny, která patří mezi nejhlubší na celém evropském kontinentě.

Při společném obědě si dobrovolní pracovníci obou zemí vyměnili své poznatky a zkušenosti, podiskutovali i o tom, v čem spatřují smysl své činnosti a co jim osobně tato práce přináší. O výsledky této diskuze projevilo zájem i prezidium saské vlády, která dobrovolnické práci věnuje značnou pozornost. Každého, kdo jí měsíčně věnuje alespoň osm hodin svého času, odmění saská vláda částkou 15 euro. Kritériem je náročnost práce a její prospěšnost.

Napřesrok je při podobné akci na řadě i česká strana.

Tisk Tisk | E-mail E-mail