Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

V Kadani se bojovalo o miliony pro Ústecký kraj

autor: gdo

Poměrně bouřlivý průběh mělo 9. zasedání Regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad, které se konalo 21. května v Kadani.

Zástupci Ústeckého kraje v čele s hejtmanem Ing. Jiřím Šulcem, jeho zástupcem Ing. Pavlem Tošovským a předsedou finančního výboru ÚK Darkem Švábem zde hájili ekonomické zájmy kraje při rozdělování finančních prostředků ze strukturálních fondů.

Podle původního návrhu, který byl vypočítán z HDP na jednoho obyvatele, by Karlovarskému kraji připadlo 40 % finančních prostředků z celkového objemu, Ústecký kraj by získal jen 60 %. S tím ústečtí nemohli souhlasit. Hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele je v obou krajích přibližně stejný, rozdíl ve prospěch Ústecka je jen 1,5 %. Problémem je to, že Ústecký kraj má více jak dvouapůlnásobný počet obyvatel a proto požadoval i vyšší podíl na prostředcích ze strukturálních fondů vypočítaný ne z HDP, ale z počtu obyvatel. Proto Ing. Pavel Tošovský navrhl, aby finanční alokace byly mezi oba kraje rozděleny v poměru 32,5 % pro Karlovarský kraj a 67,5 % pro Ústecký kraj.

Ani na jednom z předložených návrhů se zástupci obou krajů nedokázali shodnout.

Proběhla dvě dohadovací řízení mezi oběma stranami, jejichž výsledkem byla dohoda o rozdělení finančních prostředků mezi oba kraje v poměru 30 % pro Karlovarsko a 70 % pro Ústecko. Ústecký kraj tak získal 2,442 miliardy korun z celkové částky 3,554 miliardy korun na roky 2004 až 2006, což je o 355 milionů více než byl výchozí návrh.

Tyto prostředky budou použity například na podporu podnikání v regionech, regionální rozvoj infrastruktury, dopravy, dopravní obslužnosti, informačních a komunikačních technologií, cestovního ruchu a dalších.

Rada současně schválila vyhlášení prvních výzev na předkládání konkrétních projektů, které z těchto prostředků mohou být financovány.

Tisk Tisk | E-mail E-mail