Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Pracovnice ministerstva poškodily Rumburk

autor: gdo

Nepřesné a nepravdivé informace, které poskytly dvě pracovnice ministerstva školství veřejnosti, citelně poškodily dobré jméno města Rumburku. Celou záležitost odstartovalo rozhodnutí zastupitelstva zrušit dvě neúplné základní školy, Jiříkovskou a Starokřečanskou. Ředitelka ZŠ Jiříkovská Mgr. Anna Jindrová poskytla redaktorovi deníku MF Dnes Milanu K. Osvaagovi informace o tom, že město Rumburk nepožádalo ministerstvo školství o udělení výjimek z počtu škol pro výše zmíněné školy. A právě to, že školy nedostaly výjimky, vedlo zastupitelstvo, podle Mgr. Jindrové, k rozhodnutí obě školy uzavřít.

Z celého článku, který byl otištěn 26.  května 2004, může mít nezasvěcený čtenář pocit, že „radnice“ svým nepožádáním o výjimky poškodila obě malé školy, a že zastupitelé se jich pak bez rozmyslu zbavili. Nutno dodat, že ředitelka se také stala obětí omylu. Jeden z rodičů totiž podal stížnost přímo k ministryni školství Petře Buzkové na rozhodnutí zastupitelstva. Ta stížnost předala k vyřízení Mgr. Popperové z odboru pro vyřizování stížností, a právě od ní vzešla první mylná informace, že město o výjimky nepožádalo.

Až poté Mgr. Popperová vznesla dotaz na rumburskou radnici, proč rumburští nepožádali o výjimky pro své školy a byla velice překvapena informací, že město o výjimky žádalo v řádném termínu a zákonnou formou. Dokonce jí byly poskytnuty veškeré materiály a korespondence, která se vyřizování těchto žádostí týkala. Mgr. Popperová vzala tyto informace na vědomí, ale již nic neudělala pro zastavení a napravení dezinformací, které vypustila na veřejnost a zejména do médií.

Autor článku Milan Osvaag si informace od ředitelky školy také pro jistotu znovu ověřoval, tentokrát u tiskové mluvčí ministerstva školství paní Barbory Paříkové. Ta se spolehla na vyjádření své kolegyně Popperové a mylnou informaci potvrdila.

Protože není pravda, že by město o výjimky nepožádalo, bylo vedení města Rumburku neprofesionálním jednáním obou úřednic velmi pohoršeno.

Místostarosta města Radek Engl reagoval na článek v MF Dnes dopisem jeho autorovi a požadoval jeho otištění v plném rozsahu v následujícím čísle deníku. Zároveň podal stížnost na práci obou pracovnic ministerstva a adresoval ji přímo ministryni Buzkové. Ve stížnosti zároveň požaduje, aby byly veškeré informace, a to i v tisku, s náležitou omluvou uvedeny na pravou míru.

Tisk Tisk | E-mail E-mail