Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Otevřený dopis zastupitelům města

My, občané města Rumburk, oslovujeme zastupitele našeho města, kteří na svém zasedání dne 20. 5. 2004 rozhodli o zrušení Základní školy Jiříkovská v Rumburku.

Žádáme Vás, zastupitele města, o přehodnocení Vašeho rozhodnutí ve věci zrušení ZŠ Jiříkovská k 31. 8. 2004 a o revokaci tohoto Vašeho usnesení.

Jak už bylo v zastupitelstvu připomenuto, je ZŠ Jiříkovská jedinou základní školou ve městě s projektem intenzivní výuky německého jazyka ve spolupráci s partnerskou školou v Ebersbachu.

Dále by bylo potřebné přihlédnout k tomu, že alternativa okamžitého zrušení této školy není dobře připravená, neboť na dořešení vzniklých problémů je velmi málo času (např. nedostatečná kapacita školních družin ZŠ Tyršova i ZŠ U Nemocnice pro nové děti ze zrušených škol, zachování třídních kolektivů z těchto zrušených škol, atd.).

My, níže podepsaní občané města Rumburk žádáme tímto městskou radu a zastupitelstvo města Rumburk o nové projednání celé záležitosti a následně revokaci usnesení zastupitelstva ze dne 20. 5. 2004 o zrušení ZŠ Jiříkovská k 31. 8. 2005.

Pekárek Vladimír, Šťastný Dušan, Pimparová Anna, Rosák Štefan

Občané, kteří chtějí podpořit tento Otevřený dopis svým podpisem, mohou tak učinit na těchto místech: ZŠ Jiříkovská, plavecký bazén, prodejny Ratio sport a domácí potřeby, Cukrárna Venezia, pekárna pí Pospíšilová, prodejna potravin pí Sabová, pekárna Odkolek, kadeřnictví Mikádo – pánské odd., lékárna na pěší zóně, Potraviny Justy, městská knihovna.

Tisk Tisk | E-mail E-mail