Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Velikonoční sbírka také v Rumburku

Ve dnech 14. a 15. dubna proběhla v Rumburku a na dalších více než sto místech naší republiky celostátní veřejná Velikonoční sbírka, kterou pořádala již třetím rokem humanitární organizace – občanské sdružení ADRA. Výtěžek sbírky je určen na pomoc obětem přírodních katastrof a válek všude tam, kde ADRA ČR působí. Lidé, kteří jsou postiženi přírodní katastrofou nebo válkou, potřebují pomoc v základních lidských potřebách (potraviny, deky, oblečení, zdravotnický a hygienický materiál nebo materiální či odbornou pomoc pro obnovu svých příbytků). Výtěžek sbírky bude rozdělován podle konkrétních potřeb a žádostí z naší republiky i z postižených zemí. Pomocí do zahraničí ADRA umožňuje lidem zůstat na jejich domácím území a aktivně tak přispívá ke snižování přílivu uprchlíků do České republiky.

V Rumburku proběhla Velikonoční sbírka za pomoci studentů dvou tříd rumburského gymnázia, kteří se do této akce aktivně zapojili. Za oba sbírkové dny bylo v Rumburku vybráno celkem 23.204 Kč. Celkový výtěžek sbírky činí prozatím tři miliony Kč (údaj k 22.4.2004). Informace o postupném využívání těchto prostředků, o využití loňské sbírky, jakož i o další humanitární činnosti o.s. ADRA lze nalézt na www.adra.cz. Jen ve stručnosti – ADRA existuje v naší republice od roku 1992. Uskutečnila již více než 280 humanitárních cest do téměř dvaceti pěti zemí světa. V České republice pomáhala ADRA při záplavách na Moravě v r. 1997 a na Moravě a v Čechách v r. 2002, vybudovala a provozuje azylový dům v Novém Jičíně. Dále ADRA disponuje dvěma vyškolenými psychosociálními záchrannými týmy, které poskytují psychosociální pomoc obětem živelných, dopravních či ekologických katastrof a obětem trestných činů. Kromě toho ADRA např. také provozuje projekt adopce na dálku dětí z Bangladéše, realizuje pomoc sociálně slabým rodinám po válce v Bosně a mnohé další.

Ráda bych vyjádřila poděkování vám všem, kteří jste přispěli svými financemi do Velikonoční sbírky. Poděkování patří také studentům rumburského gymnázia, kteří se aktivně zapojili do sbírky, a jejich profesorům, panu zástupci Mgr. Pavlasovi a panu řediteli Mgr. Kroutilovi za pozitivní přístup k celé akci. Vy všichni, kteří jste přispěli do sbírky, i vy, kteří jste pomáhali ji uskutečnit, jste tak přispěli k realizaci humanitární pomoci lidem, kteří jsou, nebo se ocitnou v důsledku válečných neštěstí či přírodních katastrof v krajní nouzi, zcela závislí na cizí pomoci.

RNDr. Beatrice Patzeltová, Ph.D.
dobrovolná spolupracovnice o.s. ADRA

Tisk Tisk | E-mail E-mail