Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Skautskou stezkou

autor: Ing. Josef Zibner, vedoucí střediska

Mezinárodní skautská organizace sdružuje přes 40 milionů lidí všech věkových kategorií ve 214 zemích světa. Z tradičních center hnutí v Evropě a Americe se skauting rozšířil až na Dálný východ, Čínu nevyjímaje. U nás jej reprezentuje Junák, svaz skautů a skautek České republiky. Se svými 51 tisíci členy je současně největší domácí výchovnou organizací dětí a mládeže.

Skautskou myšlenku přivezl do Čech z Anglie profesor Antonín Benjamín Svojsík v roce 1911. Všeobecně je známo, že prošla pohnutou historií. Bez ohledu na dobu a události zůstává skauting stejný. Usiluje o zachování základních hodnot lidské společnosti, jakými jsou spolupráce, přátelství a láska. Snaží se rozvíjet dětskou tvořivost a zájem o přírodu. Pro mnohé skautky a skauty zůstává životním stylem i v dospělosti. Je nepolitickým občanským hnutím, sdružujícím své členy bez rozdílu politické příslušnosti, náboženského vyznání, rasy a národnosti. Základní organizační jednotkou je středisko. Na území bývalého děčínského okresu působí Junák v Děčíně, Varnsdorfu, Šluknově a u nás v Rumburku.

Jak již bylo na stránkách těchto novin několikrát zmíněno, i zde Junák několikrát začínal, a to po roce 1918, 1945, 1968 a naposledy v roce 1990. Zásluhou obětavých činovníků, jakými byli a jsou Míla Mareš, dr. Denis Patočka, prof. Emil Tuma, Líba Sokolová a celá řada dalších, se zmíněný start vždy vydařil.

Poslední skautský rok byl ve znamení dalšího oživení činnosti střediska, které sdružuje necelé tři desítky členů. Těžištěm dění pochopitelně zůstala dívčí a chlapecká družina. V loňském roce se hoši zúčastnili Svojsíkova závodu ve Varnsdorfu. Děvčata pokračovala v tréninku lukostřelby. V naší klubovně jsme přivítali skauty z Plzně. Pomohli jsme jim splnit dávný sen, prožít několik dní na dalekém severu Čech. Vyvrcholením junáckého roku byl letní tábor v Národním parku České Švýcarsko na tábořišti poblíž Dolského mlýna u Jetřichovic. Čtrnáct krásných letních dní patřilo nejen hrám a výletům, ale i stavbě tábora, práci v kuchyni a úklidu turistických stezek. Prožili jsme sérii červencových lijáků, které prověřily naši tábornickou zdatnost. Ve složitých chvílích nám pomohla lesní správa národního parku. Tábor jsme pořádali společně se šluknovskými junáky. Naučili jsme se vzájemně spolupracovat, což nám pomohlo překonat další problém, kdo povede po prázdninách dívčí družinu. Velmi obětavě pomohly dívky právě ze Šluknova, Soňa Biková a Radka Zemanová.

Příjemným překvapením bylo vpravdě mužné rozhodnutí našeho skauta Kuby Bezděka převzít chlapeckou družinu, včetně výpomoci ve Šluknově. A tak jsme mohli opět pokračovat.

Po návratu z tábora na nás v klubovně a jejím okolí čekala řada úkolů. Pustili jsme se do úklidu sousedního dvora, se kterým nám mechanizací pomohl pan Miroslav Svoboda. Opravu nosného zdiva provedla firma zajišťující rekonstrukci mateřské školy. Upravili jsme vytápění klubovny. Je potěšitelné, že jsme v našem úsilí udržet klubovnu v obyvatelném stavu nezůstali osamoceni a ještě jednou našim přátelům touto cestou děkujeme. Stejně tak našemu městu, které nám pomohlo svým grantem.

Dostali jsme se zase o kousíček dál. V klubovně se mohla rozvinout činnost i v zimním období. Zpestřil ji též stolní tenis, který se těší velké oblibě kluků. Pod vedením Kuby Bezděka vznikly naše internetové stránky www.junrbk.webzdarma.cz, které se prosadily i v celostátním měřítku.

Letošního 6. března jsme se sešli na střediskovém sněmu, abychom zhodnotili dosavadní činnost a naplánovali věci další. Poděkovali jsme paní Libuši Sokolové za dlouholetou obětavou práci hospodářky. Středisko posílil zkušený skautský pracovník pan Josef Havlůj.

V dalších dnech a měsících nás čeká zpracování dřeva, oprava zdiva a okapů klubovny, údržba interiéru. Pomůžeme na stanovištích závodu vlčat a světlušek ve Šluknově dne 8.5.

Připravujeme letní tábor opět se střediskem Šluknov, tentokrát v okolí Doubice. Po prázdninách hodláme začít s výchovou chlapeckého dorostu - vlčat. Junáci postupně odrůstají do věku roverů, v jejichž programu bude více podpůrné práce pro středisko.

Uvítáme proto každého zájemce o naši činnost. Připravujeme další zvelebování okolí klubovny i města. Přejeme všem jeho občanům krásnou jarní pohodu.

Tisk Tisk | E-mail E-mail