Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

KNIHA ROKU 2003

autor: Dana Štefáčková

„NÁRODNÍ PARK ČESKÉ ŠVÝCARSKO“

Ve čtvrtek 22. dubna proběhlo od 16 hodin v Památníku národního písemnictví v Praze slavnostní vyhlášení 39. ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy roku, ve které kniha autorů Václava Sojky a Zdeňka Patzelta „Národní park České Švýcarsko“, již vydala obecně prospěšná společnost České Švýcarsko, získala hlavní cenu v kategorii za vynikající polygrafické zpracování spolu s tiskárnou Libertas, a.s., Praha. Cenu slavnostně převzal fotograf Václav Sojka, ředitel obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko Marek Mráz a ředitelka tiskárny Libertas Eva Svobodová. Soutěž se konala pod záštitou Ministerstva kultury ČR a jejím cílem je upozornit na knihu ve smyslu jedinečné kulturní hodnoty a ocenit kvalitativní přínos knihy pro současnou společnost.

O vítězných knihách v pěti hlavních kategoriích rozhodovala čtrnáctičlenná porota, jejíž předsedou byl J. Šalamoun a J. Šíbalová jako předsedkyně technické komise. Do soutěže bylo navrženo 157 knih z 80 nakladatelství, porota vybrala do užšího kola 45 knih, z nichž 29 knih dostalo ocenění. V hlavních kategoriích soutěže byla udělena např. Cena Ministerstva kultury ČR za nejkrásnější knihu v oblasti vědecké literatury, krásné literatury, literatury pro děti a mládež předaná osobně náměstkem ministerstva kultury J. Richterem. V neposlední řadě proběhlo udělení ceny za vynikající polygrafické zpracování – udělovaná Svazem polygrafických podnikatelů. Slavnostní atmosféru předání umocňoval barokní sál Památníku národního písemnictví na Strahově. Vítězné knihy poputují dále na mezinárodní soutěž o nejkrásnější knihu na knižní veletrh do Lipska.

Několik desítek celostránkových, dvoustránkových i drobnějších fotografií v prvotřídní kvalitě na 160 stranách, čtyři rozkládací panoramata a tři jazykové mutace textů, poeticky popisující krajinu, její zrod, minulost i současné obyvatele. Takový je výsledek téměř ročního snažení autorského kolektivu, který na publikaci podobného formátu pracoval poprvé. Mezi sedmi desítkami fotografií přitom nalezneme tradiční i zcela netradiční záběry nejznámějších míst z Národního parku České Švýcarsko, ať už jsou jimi obrázky západu slunce za Pravčickou bránou, Růžovského vrchu v mlžném oparu či ojíněných peřejí řeky Kamenice.

Publikace je zasvěcena krajině Národního parku České Švýcarsko – tedy nejmladšímu národnímu parku v České republice, a vznikla za přispění společnosti Appian Group, a.s., Canon a AZ SANACE. Toto jedinečné přírodní území bylo vyhlášeno v roce 2000 k zajištění ochrany mimořádných přírodních hodnot – především unikátních lesních a skalních, přesně pískovcových komplexů.

Kniha roku 2003 je nejen reprezentativní publikací dvou vynikajících fotografů krajiny Českého Švýcarska V. Sojky a Z. Patzelta, ale i vyvrcholením dosavadní vydavatelské činnosti obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko, jež realizuje projekty v oblasti pozitivní propagace životního prostředí v regionu České Švýcarsko.

Tisk Tisk | E-mail E-mail