Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Do regionu přicházejí dotace z ministerstev

autor: -pd-

V polovině měsíce dubna byly rozděleny peníze z programů Ministerstva kultury ČR na rok 2004. Jako každý rok jsou v komisích Národního památkového ústavu a Ministerstva kultury ČR vybírány jednotlivé akce pro zachování nebo obnovu kulturních památek. Je potěšitelné, že z té spousty žádostí o dotace, které jsou každoročně podávány, nevyšel ani letošní rok náš region naprázdno.

Například v havarijním programu, ze kterého jsou poskytovány finanční příspěvky pro zabezpečení nejnaléhavějších oprav nemovitých kulturních památek, byl odsouhlasen příspěvek pro evangelický kostelík na Krásnolipské ulici, který v roce 2003 vyhořel. Odsouhlasená dotace ve výši 200.000,- Kč by měla částečně pokrýt náklady na obnovu krovu a střechy. Ze stejného zdroje je určena dotace ve výši 80.000 korun na opravu střechy podstávkového domu č.p. 424 v Lipové, který slouží jako sídlo Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska.

Z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, ze kterého jsou financovány obnovy nejcennější části historických měst, se dostalo na Městskou památkovou rezervaci Šluknov částkou 660.000,- Kč, kterou město Šluknov v letošním roce použije na opravu oken kulturního domu (vyhlášeného v letošním roce za kulturní památku) a opravu sochy sv. Františka.

V programu záchrany architektonického dědictví se podporuje obnova nejcennějších kulturních památek v rámci celé republiky a jako každý rok se v něm přidělují nejvyšší příspěvky. Například areál Lorety v Rumburku bude mít v letošním roce k dispozici 1.500.000,- Kč na pokračování oprav ambitů, nástropních maleb a částí fasády a částka 1.000.000,- Kč přispěje na pokračování opravy hlavního průčelí kostela sv. Mikuláše v Mikulášovicích.

V programu péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny, sloužícího k podpoře obnovy a zachování památek lidové architektury, padlo rozhodnutí přidělit příspěvek    na opravu dvou střech ve Šmilovského uličce v Rumburku v úhrnné výši 500.000,- Kč.

Na průzkum a konzervování zříceniny hradu Krásný Buk, který je jedinečným dochovaným příkladem bergfritového typu středověkého hradu ze 13. století, bylo v archeologickém záchranném programu na letošní rok vyčleněno 200.000,- Kč.

Tisk Tisk | E-mail E-mail