Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Co nás čeká a nemine od 1. května 2004?

autor: rd

Nové řidičské průkazy

Po vstupu do Evropské unie, tj. po 1.5.2004, se bude v České republice vydávat nový řidičský průkaz podle vzoru Evropských společenství. Tento řidičský průkaz bude uznatelný pro řízení vozidla v rámci Evropské unie a v ostatních státech Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968).

Výroba nového řidičského průkazu bude probíhat centralizovaným způsobem, obdobně jako je tomu u občanských průkazů a cestovních dokladů. Občan podá žádost na předepsaném tiskopisu na našem úřadě a rovněž si zde ve lhůtě maximálně do 30 dní řidičský průkaz vyzvedne. Tímto způsobem budou vydávány prvopisy řidičských průkazů a bude probíhat další zákonná výměna řidičských průkazů vydaných před 1.1.2001, jejichž doba platnosti končí 31.12.2005. Řidičské průkazy vydané po 1.1.2001 se v současné době vyměňovat nebudou vzhledem k tomu, že není dosud schválena novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Jejich platnost však končí až v roce 2013. Bude tedy dostatek prostoru k výměně.

Upozornění pro všechny řidiče, kteří jsou v pracovněprávním vztahu, ale i řidiče ostatní, kteří vyjíždějí do zahraničí. Pokud dojde ke ztrátě, odcizení, zničení řidičského průkazu, bude jim vydán náhradní doklad, který je uznatelný pouze v České republice! Budou tedy, na základě podané žádosti o řidičský průkaz, čekat ve stanovené lhůtě na vydání nového řidičského průkazu. Vyzýváme proto všechny řidiče, kteří cestují do zahraničí, ať soukromě, či pracovně, aby zvýšili ostražitost na své osobní doklady! Jinak se vystavují zbytečným problémům.

Marek Hejna
oddělení dopravně správní

Jak budeme cestovat v EU

Po vstupu České republiky do Evropské unie, tj. od 1. května 2004, budou moci občané používat k cestování v rámci zemí Evropské unie všechny typy cestovních pasů (se strojově čitelnými údaji i bez strojově čitelných údajů) a občanské průkazy České republiky typu identifikační karty (se strojově čitelnými údaji i bez strojově čitelných údajů). Občanské průkazy typu identifikační karty jsou vydávány od května 1993. Občanské průkazy by neměly mít odstřižený roh z důvodu změny trvalého pobytu nebo změny rodinného stavu sňatkem. Přestože občanský průkaz s odstřiženým rohem je podle zákona o občanských průkazech nadále platný, cizí orgány jej mohou považovat za poškozený nebo za záměrně znehodnocený.

Pro společné cesty rodičů s dětmi do států Evropské unie doporučujeme, aby používali raději cestovní pasy než občanské průkazy. Do občanského průkazu rodičů se zapisuje místo data narození a pohlaví rodné číslo dítěte. Rodné číslo, jakožto vnitrostátní identifikační údaj, může být nesrozumitelné pro cizí orgány (s výjimkou Slovenska). Vzhledem k tomu, že bezprostředně po rozšíření Evropské unie mohou vznikat zejména na některých přechodech států, které nesousedí s Českou republikou, problémy s používáním občanských průkazů, doporučujeme zpočátku použít k cestám raději cestovní pas. V případě problémů s občanským průkazem občanům doporučujeme, aby se obrátili na náš zastupitelský úřad.

Občané by neměli zbytečně žádat o nové doklady, jestliže mají cestovní pasy nebo občanské průkazy platné. Postupná výměna občanských průkazů je rozložena až do konce roku 2008 s tím, že nejstarším typům těchto dokladů zanikne platnost nejdříve ke konci roku 2005. O lhůtách k výměně jednotlivých typů občanských průkazů bude po vydání nařízení vlády veřejnost informována.

Zvířata ne cestách v EU

Rozhodnete-li se vzít si s sebou do států Evropské unie vašeho zvířecího miláčka, budete muset před odjezdem pro něj vyřídit „cestovní pas“. Toto opatření se konkrétně týká psů, koček a fretek, tj. zvířat vnímavým vůči vzteklině, a to již od 3. července 2004, kdy bude tento doklad unijními orgány striktně vyžadován. Příslušné osvědčení vystaví majiteli zvířete na vyžádání veterinární lékař – v případě předložení mezinárodního očkovacího průkazu na počkání. Do pasu budou zanesena potvrzení o řádném naočkování zvířete, mj. právě proti vzteklině, a navíc stručný záznam o jeho prodělaných nemocích. Každý vydaný dokument bude opatřen číslem. Obsahuje také údaj o elektronickém čipu tvora nebo jeho identifikačním tetování, a to podle mezinárodních norem. Pokud by zvíře bylo označeno čipem nesplňujícím normy, musí mít chovatel s sebou při cestě do EU čtečku.

Zvířecí pas o rozměrech 100×152 mm v modrých deskách s dvanácti hvězdami EU otevře hranice všech členských států Unie kromě tří – Velké Británie, Irska a Švédska, ty vyžadují navíc další zdravotní testy. Mimo jiné osvědčení, že provedené očkování bylo úspěšné, tj. v těle zvířete vznikl dostatek protilátek. Navíc také chtějí potvrzení o odčervení tvora a ošetření jeho těla látkou odpuzující klíšťata.

Kontrolám se nevyhneme

Češi jako plnoprávní občané Evropské unie budou po prvním květnu cestovat na jejím území pouze s občanskými průkazy. Neměli by ale být zaskočeni, že na některých hraničních přechodech projedou bez kontrol a na jiných si i několik desítek minut na vjezd do vybrané země počkají. Kde je problém? V tzv. schengenském prostoru. Schengenská smlouva nyní platí v Belgii, Německu, Španělsku, Francii, Lucembursku, Nizozemsku a Portugalsku, Řecku, Itálii, Rakousku, Dánsku, Finsku a Švédsku. Mezi těmito zeměmi se bude český občan pohybovat bez potíží. Zmíněné státy se totiž dohodly na úplném odbourání hranic. O to pečlivější ale jsou vůči cizincům na hraničních přechodech před vstupem do „výsostného“ prostoru. V praxi to povede k tomu, že zatímco na česko-německých hranicích našinec příslušný identifikační průkaz předloží, přes Německo a Belgii projede s největší pravděpodobností bez potíží, tzv. na jeden zátah. K schengenskému prostoru však nepřistoupily Velká Británie a Irsko, tyto ostrovní státy si před příjezdem zkontrolují každého.

Vzhledem k tomu, že nebudeme mít žádnou hranici s nečlenským státem EU, zachovají se pravidelné prohlídky pohybu zboží přes státní hranici pro celní a daňové účely pouze na mezinárodních letištích, a to pouze v případě, že do Unie přicestujete ze státu, který není členem Unie, například Spojených států či Ukrajiny. Kontroly osob přijíždějících do naší země převezme jinak od 1. května Policie ČR. Ta bude od cizinců vyžadovat pasy nebo občanské průkazy. V rámci vnitrounijního obchodu se nebude platit za dovážené a vyvážené produkty žádné clo nebo jiné poplatky. Zatoužíte-li si tedy koupit v Německu levnější ledničku, po rozšíření Unie vám v tom už nic bránit nebude. Povinnost ukázat zavazadlový prostor automobilu na hranicích přesto v některých případech zůstává. Policie má totiž právo zkontrolovat, zda nechcete do jiné členské země přivézt zákonem zakázané věci (například drogy a zbraně), předměty vyžadující pro transport speciální povolení nebo nelegální přistěhovalce. Pozor: to, že našinec nebude po 1. květnu platit clo, neznamená, že je automaticky zbaven povinnosti uhradit daně. Naopak, „opomenutí“ zmíněných poplatků by mohlo každého vyjít kvůli sankcím draze.

Cestování s dítětem

Po vstupu do Evropské unie postačí lidem starším patnácti let při cestě do zahraničí občanské průkazy. V případě nezletilých se mohou rodiče rozhodnout mezi třemi možnostmi: nechají si ratolesti zapsat do pasu, vyřídí jim vlastní cestovní dokumenty nebo si je za dvacet pět korun nechají dodatečně zapsat do svého občanského průkazu. Údaje o dětech se jednoduše dopíší na zadní část občanky. Na vyžádání příslušný úřad záznamy doplní k adrese trvalého pobytu občana, tato procedura však trvá úpřibližně 30 dní, takže je dobré zajistit si změnu v OP dříve, než se rozhodnete vycestovat. Pokud si rodiče s sebou do zahraničí vezmou pasy, kde mají děti zapsané, pak jim v cestování Unií nic nebrání. Pojede-li však nezletilá osoba do států EU sama, například na dětský tábor, pas musí mít vlastní.

Se starým automobilem do EU

Osobní automobily zaregistrované v jednotlivých státech Unie je možné provozovat rovněž ve zbylých dvaceti čtyřech zemích rozšířeného společenství. To platí i pro trabanty, škodovky nebo wartburgy, a to v případě, že prošly technickou prohlídkou v domovské zemi a jsou tam i řádně pojištěny.

Volání o pomoc v EU

Okradli vás v některém státě Evropské unie, anebo „jenom“ v Česku? Jste svědky dopravní nehody či požáru? Pro hlášení všech událostí vám na celém území EU postačí jedno jediné číslo telefonní krizové linky: 112. I po vstupu země do EU ale zůstanou v Česku v platnosti rovněž stará známá čísla: 150 hasiči, 155 zdravotní záchranná čísla a 156 městská a 158 republiková policie. Všeobecně dokonce platí, že když se postižený nebo svědek obrátí na ně v budoucnu přímo, pomoc se dostaví rychleji.

Dopravní předpisy v EU

Dětská autosedačka, zapnuté bezpečnostní pásy, respektování dopravních značek, dodržování povolené rychlosti a povolené hranice alkoholu v krvi: to jsou hlavní podmínky cestování po 1. květnu na silnicích Evropské unie. Naši řidiči si ale budou muset zvyknout také na několik zvláštností.

Pokud budete cestovat v zapůjčeném vozidle, ať již autopůjčovnou, kamarády, nebo jen příbuznými v rámci úzké rodiny, musíte mít s sebou potvrzení o zapůjčení vozidla. Dokument o vlastnictví vozu si může vyžádat každý policista. Měl by proto být psán v angličtině nebo v jazyku země, do níž cestujeme. Zdánlivě samoúčelné byrokratické opatření má logiku: omezuje problémy v případě odpovědnosti za škodu při autohavárii. Státy EU navíc ukládají majitelům vozidel jejich povinné pojištění. V rámci zranění je možno od pojišťovny obdržet až 35 tisíc eur (asi 1,12 mil. Kč), při poškození majetku až 100 tisíc eur (asi 3,2 mil. Kč).

Dejte si pozor na kruhové objezdy. Řidiči navyklí na použití signalizace před kruhovým objezdem, by na ni měli při cestě do Unie zapomenout. Znamení o směru jízdy pravým blikačem se tam totiž nedává.

V rámci silničního provozu se důsledně trvá na dodržování dvou věcí na celém území EU: zapínání bezpečnostních pásů a dětské autosedačky, cestuje-li ve voze nezletilec. Přestupek v zahraničí se nevyplácí, vyjde řádově na stovky eur. Detailní pravidla provozu, mj. povolená rychlost a norma alkoholu v krvi, je jinak plně v pravomocích dílčích států EU. Nyní se však připravují pravidla, podle kterých by měl řidič hříšník za vážný přestupek v jedné členské zemi ztratit oprávnění k řízení motorového vozidla v celém společenství.

Na cesty po ČR i do EU musí mít řidič v automobilu řidičský průkaz (pouze národní, smysl mezinárodního v rámci Unie po 1. květnu zaniká), osvědčení o registraci vozidla, doklad o povinném ručení a je-li řidič z povolání také osvědčení o profesní. Čeští řidiči se musí také po 1. květnu připravit na větší aktivitu dopravních policistů: budoucí země Unie totiž vedou celoevropské žebříčky nehodovosti.

Kuřáci v EU

Brusel cigeretovému zlozvyku vyhlásil nesmiřitelný boj. V ČR po 1. květnu přichází na řadu důslednější kontrola dodržování pravidel, a to například v restauracích v době oběda, kde mají nekuřáci ze zákona právo naobědvat se bez obtížného cigaretového kouře, ale i v nemocnicích, na úřadech, ve školách a veřejných prostranstvích.

Již jsme si zvykli na cigaretové krabičky s výrazně vytištěným varováním o škodlivosti zlozvyku. Výstraha zabere přes 30 % přední a 40 % zadní strany. Mezi vzkazy určené závislým patří věty: „Kouření může zabít“, „Kouření škodí vašemu zdraví i zdraví ostatních“ – nebo poselství: „Kuřáci umírají dříve“, „Kouřením stárne rychleji kůže“ či „Kouření může způsobit pomalou a bolestivou smrt“. Jednotlivé státy se mohou rozhodnout výstrahy případně nahradit fotografiemi a kresbami s vyobrazením vlivu zplodin na lidský organismus, mj. poškozenými plícemi. Další povinností výrobců tabákových výrobků je omezení výrazů mild a light (jemný a lehký) na produktech. Podle Evropské komise (EK) zlehčující výrazy matou zákazníky a předstírají menší zdravotní závadnost drog.

Úřední jazyk v EU

Čeština je od 1. května jedním z oficiálních jazyků společenství. Občané ovládající pouze svou mateřštinu vstupem do EU neutrpí. Se všemi institucemi společenství mají právo jednat, dorozumívat se či stěžovat si na jejich chod v rodném jazyce. Oslovené úřady jim v něm odpoví. Žádný z úředních jazyků nevytlačí češtinu ani ze škol. EU sice mimo jiné požaduje posílení vyučování francouzštiny – to však rozhodně nebude provedeno na úkor naší mateřštiny. Školství totiž zůstává v kompetenci členských států, o případných změnách tak nerozhoduje Brusel, ale Praha.

V EU se v současnosti mluví jedenácti jazyky. Po rozšíření jich přibude devět – z deseti nováčků si jej do pětadvacetičlenného společenství nepřinese pouze řecká část Kypru. Podle unijních pravidel musejí být přitom všechny důležité dokumenty dostupné občanům v mateřštině. Při jednáních se používají pouze dva: angličtina a francouzština.

Tisk Tisk | E-mail E-mail