Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rozpočet

autor: gdo

„Nový rozpočet Rumburku zaručuje kvalitní rozvoj města“

Tato věta zazněla z úst starosty Rumburka Ing. Sykáčka při projednávání rozpočtu města Rumburku na rok 2004 na posledním zasedání zastupitelstva města. Kromě toho starosta zdůraznil, že z předložených materiálů vyplývá, že tento rozpočet je dobrý a to, že je dvojnásobně vyšší než v roce 1998, svědčí o tom, že město Rumburk je dynamicky se rozvíjející město s příznivými vyhlídkami do budoucnosti.

Jeho názor sdílela i většina zastupitelů, rada města a finanční výbor zastupitelstva doporučily zastupitelům, aby navržený rozpočet schválili. Po zhruba hodinové diskuzi zastupitelů města byl rozpočet schválen. Samotný rozpočet je přebytkový, to znamená, že příjmy ve výši 250.855 tis. Kč jsou o 3.139 tis. Kč vyšší než výdaje. Ty dosahují částky 247.716 tis. Kč.

V letošním roce Rumburk postupně doplácí „starý blok“ úvěrů a současně poprvé celý rok splácí nový investiční úvěr. Celková výše splátek za rok 2004 je ve výši 10,705 milionu korun. Toto zatížení rozpočtu bude v příštích letech výrazně klesat. I přes tuto skutečnost je dluhová služba města jen ve výši 4 %, což je v porovnání s okolními městy a se stavem v celé ČR neobvykle nízká hodnota.

Kromě běžných příjmů města by do městské pokladny měly plynout příjmy z prodeje nemovitého majetku, například z prodeje plynovodu SČP, a dále se počítá s příjmem ve výši cca 9,5 mil. Kč z prodeje pozemku na průmyslové zóně.

Pro tento rok se počítá i s kapitálovými výdaji ve výši necelých 37 milionů korun. Tato hodnota dále poroste o výši přijatých investičních dotací na přibližně 60 milionů korun. Z těchto prostředků budou financovány například rekonstrukce místních komunikací a chodníků, projektová příprava pěší zóny a středu města, dále rekonstrukce regulace Lučního potoka, revitalizace rybníka u márnice, rekonstrukce mateřských škol Komenského, Sukova a V. Kováře a základních škol Tyršova a U Nemocnice. Město také čeká rozsáhlá rekonstrukce domu kultury, dostavba a rekonstrukce zimního stadionu, a pokud MŠMT poskytne dotaci, také povrchů atletických sektorů na letním stadionu. Dále bude realizována výstavba sociálních zařízení na veřejném koupališti, rekonstrukce domů na Lužickém náměstí a veřejného osvětlení v ulici Komenského a SNP, ale i plynofikace ul. Na Poustce a Kubelíkova, pokračovat bude rekonstrukce areálu kasáren a ještě mnoho dalších akcí.

Je chvályhodné, že vedení města je i při takto velkém objemu kapitálových výdajů schopno ještě hospodařit s přebytkem,a to i přes výrazně negativní dopad zvyšujících se sazeb DPH. Rozvoj města je patrný na první pohled a nový rozpočet je zárukou jeho další prosperity.

Tisk Tisk | E-mail E-mail