Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Dotace z rozpočtu města Rumburk rozděleny

autor: gdo

Na posledním zasedání zastupitelstva města bylo schváleno rozhodnutí o poskytnutí příspěvků a dotací z rozpočtu města Rumburka na rok 2004.

V tomto roce tak získá dotaci ve výši 125.000,- Kč Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk na opravu kostela sv. Bartoloměje. Díky tomu bude možné zajistit opravu elektrických rozvodů a první etapu odvlhčení obvodových zdí. Celková částka na potřebné opravy se zřejmě vyšplhá až k 600 tisícům korun. Kromě města Rumburk se na finančním krytí oprav podílí i Národní památkový ústav, Litoměřické biskupství, nadace Kirche in Not, rumburská farnost a dobrovolní dárci.

Dalších 102 tisíce korun poputují na činnost sdružení Klub seniorů Rumburk, maximálně 150 tisíc korun získá prostřednictvím Nadačního fondu Šťastné stáří Domov důchodců ve Filipově, a to na technické a materiálové vybavení, které by mělo přispět ke zvýšení úrovně života tamních obyvatel. Na občana Rumburka a rok je tato částka ve výši 5000,- Kč. Město Rumburk patří k těm, kteří dávají na své seniory v domově důchodců nejvyšší příspěvek.

Pravoslavné církevní obci v Rumburku poskytlo město 70.000 korun, a to na opravu kostelíka sv. Jana Křtitele na Strážném vrchu. Z prostředků města a z přislíbené dotace z církevního ústředí by tak mohla být opravena na kostelíku fasáda, natřena střecha a mohlo by dojít k opravě sklepních prostor.

Pro zajištění provozu a činnosti informačního centra města, které pro město vykonává o.p.s. Loreta, je určeno 350 tisíc korun z rozpočtu města. Pro Sdružení NISA – plynofikace pohraničí byl zastupitelstvem schválen zvláštní příspěvek ve výši 73.750,- Kč na pokrytí neinvestičních nákladů spojených s výstavbou plynovodů.

Rada města na své předcházející schůzi rozhodla o poskytnutí 50.000,- Kč Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Rumburku na opravu kostela na Krásnolipské ulici.

Tisk Tisk | E-mail E-mail