Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

V Rumburku žije rok od roku stále více lidí

autor: gdo

Město Rumburk se rozrůstá o stále více obyvatel. Svědčí o tom i záznamy odboru civilně správního na Městském úřadě v Rumburku. Počet obyvatel ve městě se navýšil, a to na 10950. Rumburským rodičům se v roce 2003 narodilo 111 dětí. Zemřelo 103 občanů, bohužel, mezi nimi byly i dvě nejstarší občanky našeho města, které zemřely krátce před dovršením 95 let – paní Anna Lumpeová a Marie Čížková.

Do jiných měst se odstěhovalo 188 občanů, ale naopak do Rumburku se k trvalému pobytu přihlásilo 340 lidí. Dle zákona o evidenci obyvatel bylo v roce 2003 na návrh oprávněných osob přehlášeno do budovy MěÚ 5 osob, což v současnosti představuje 10 lidí, kteří jsou hlášeni na MěÚ Rumburk, aniž by se na této adrese zdržovali. Evidence obyvatel byla na MěÚ v Rumburku rozšířena i o evidenci obcí spadajících do správního obvodu úřadu. V těchto obcích došlo k 1060 změnám trvalého pobytu, k narození 185 dětí, k 225 úmrtím, ke 144 sňatkům a 62 rozvodům.

Celkem bylo vydáno 4983 nových občanských průkazů a 2343 cestovních pasů.

Tisk Tisk | E-mail E-mail