Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Píšete nám

Protože nám nejsou lhostejné zkreslující informace o našem podnikání, rádi bychom se také vyjádřili k tématu kvality obchodní sítě v Rumburku. Především si myslíme, že nabídka, kvalita i cenová úroveň základního spotřebního zboží a potravin je v našem městě na velmi dobré úrovni, a to především díky rumburským podnikatelům.

Není možné srovnávat nabídku a dodavatelské podmínky nadnárodních řetězců s možnostmi místních obchodníků, přesto se nám daří být jim rovnocennou konkurencí v sortimentu i cenách. Ve službách však prodejny obchodních řetězců výrazně převyšujeme.

Abychom své názory doložili konkrétními čísly, provedli jsme ve spolupráci s marketingovou agenturou M STUDIO ve 13. týdnu roku 2004 cenový průzkum u 24 výrobků v kategorii základních potravin (chléb, sýr, brambory, rohlíky, cukr, rýže, mouka, mléko, olej, jogurty, vajíčka, máslo, káva, nápoje,…) v supermarketech Billa, Tesco, Samka a U Krále (cenové srovnání s diskontními prodejnami s cca 800 sortimentními položkami nebo hypermarkety s více jak 10.000 položkami je zavádějící). A jaké bylo pořadí: 1. Billa 613,30 Kč, 2. Justy 649,20 Kč, 3. Tesco 652,00 Kč, 4. Samka 656,00 Kč, 5. U Krále 712,80 Kč (podrobný seznam Vám rádi poskytneme na vyžádání).

Toto je pouze cenové srovnání. Dalšími důležitými parametry jsou dostupnost (JUSTY – 2x v centru města), nabídka služeb (JUSTY – přijímání platebních karet, stravenek, denně 50 položek v akčních cenách, rozvoz zboží, dárek při nákupu nad 500,- Kč, nabídka bezlepkového pečiva,…) a skladba sortimentu (JUSTY – cca 8.000 sortimentních položek potravin, uzenin, zeleniny, nápojů, novin, časopisů a drogerie).

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem našim zákazníkům za přízeň a zároveň je požádat o připomínky a tipy k naší nabídce. Vždyť stále je co zlepšovat a my chceme být pro Vás nejlepší.

Jindřich a Jitka Streckerovi
majitelé Centrum JUSTY

* * *

Vážená redakce,

nesouhlasíme zásadně s vaším tvrzením v článku „Občané chtějí obnovit autobusovou linku…“ z čísla 6 Rumburských novin, kde píšete: „Tento spoj v 18.55 hod. využívali zejména zaměstnanci ÚSP v Krásné Lípě při návratu z odpolední směny, která však končí v 19.00 hod.“

Toto tvrzení se nám nelíbí, protože zmíněný autobus vyjíždí v 18.55 hod. z Děčína, takže v Krásné Lípě je okolo 19.45 hod. a my všichni jsme ho krásně stíhali, aniž bychom museli odcházet ze směny dříve, jak mohlo z vašeho článku vyplynout.

Tento spoj opravdu postrádáme, protože vlak sice vyjíždí v 19.32 hod., ale vlakové nádraží je vzdálené a zvláště v zimním období je pro nás časově nevýhodné docházet až tam.

Nejsme však jediní, komu tato autobusová linka chybí, je i mnoho občanů z Krásné Lípy a Chřibské, kteří by ji využívali, jsme však jediní, kteří našli odvahu tento problém řešit.

V. Biková

* * *

Kdo za to může?

Už delší dobu si říkám, že se musím vyjádřit k případu žen, které mají poškozené zdraví v souvislosti s vadným přístrojem v nemocnici v Rumburku. Nejsem zdravotník, ale byla jsem několikrát pacientkou této nemocnice a vím, že jsem se tam setkala s dobrým personálem, ale s nedostatečným přístrojovým vybavením. Aby se pacient i lékař dozvěděl správnou diagnózu, musí člověk projít leckdy i bolestivým vyšetřením, zatímco v jiném velkém městě stačí absolvovat jednoduché vyšetření na speciálním zařízení. Je to určitě problém financí, to vím. Chápu také tyto ženy, že se chtějí domoci spravedlnosti a odškodnění. Ale když jsem si několikrát přečetla články v tisku, že byla obviněna paní primářka Milatová, nevěřila jsem svým očím. Pokud by ona pochybila při lékařském výkonu, tak si myslím, že zodpovědnost byla na její straně. Ale tomu tak nebylo a nemusím být ani právníkem, abych přesně rozlišila, za co má člověk v práci zodpovědnost. To jako kdyby např. učitel zodpovídal za to, že při vyučování spadla na žáka zářivka nebo by probíjel počítač, a on by byl souzen za poškození zdraví žáka. ZA TO SNAD NESE ZODPOVĚDNOST NĚKDO JINÝ!

Nejsem žádná známá paní primářky, jsem jen člověk a pacient, který si váží lidí ve zdravotnictví, a velice mě pobouřilo to, že se teď hledá „obětní beránek, který se otřese“ a zaplatí postiženým lidem poškození jejich zdraví. Názor na to, kdo nese zodpovědnost za zastaralé zařízení, si nechám pro sebe, abych se nevystavovala trestnímu stíhání. I když asi můj článek nebude mít žádnou váhu při rozhodování soudu, chci aby paní primářka věděla, že jsem na její straně. A Vy?

RP

Tisk Tisk | E-mail E-mail