Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Nové formy spolupráce

autor: gdo

Město Rumburk a SBDO Průkopník hledají nové formy spolupráce

Na březnové schůzce starosty města Rumburku Ing. Jaroslava Sykáčka s předsedou představenstva SBDO Průkopník Janem Marešem se oba pánové shodli na potřebě obnovit spolupráci a vzájemnou informovanost   mezi oběma subjekty.

Z tohoto důvodu se 31. března konala schůzka zástupců města s představiteli SBDO. Za město se schůzky zúčastnil starosta Ing. Jaroslav Sykáček, místostarostové Darek Šváb a Radek Engl a člen zastupitelstva Václav Staněk. Bytové družstvo zastupoval předseda představenstva Jan Mareš a místopředsedkyně Mgr. Ivana Dudková spolu s členy představenstva Milošem Neurwirtem a Radimem Novotným a ekonomkou Ing. Helenou Hynčicovou.

Nebyla to první schůzka mezi zástupci obou subjektů, ale v každém případě byla první v takto širokém složení. Setkání se uskutečnilo ve Varnsdorfu a jeho součástí byla i prohlídka probíhající rekonstrukce objektu SBDO Průkopník.

Zástupci bytového družstva informovali o svých aktivitách, které by měly vést k získání peněz z fondů Evropské unie na obnovu a rekonstrukci panelových domů, a také o probíhající spolupráci s bytovými družstvy ze sousedního Saska.

Ústředním tématem schůzky však bylo řešení parkovacích ploch na sídlišti V Podhájí. Místostarosta Darek Šváb přednesl přítomným hned několik variant možného řešení celé situace s posouzením proveditelnosti a ekonomického dopadu. Zástupce SBDO nejvíce zaujala varianta, ke které se přiklání i zástupci města, a to postupné budování parkovacích ploch v prostoru pod stávajícími garážemi směrem k Zelené ulici. Toto řešení je výhodné i proto, že tato plocha je dostatečně velká a není přímo v centru sídliště, takže jeho obyvatelé by nebyli obtěžováni hlukem a zápachem z automobilů. V neposlední řadě předností tohoto parkoviště by bylo i jeho střežení kamerovým systémem města, čímž by byla zabezpečena vyšší ochrana majetku obyvatel sídliště. Realizací tohoto záměru by tak došlo k zatraktivnění bydlení na sídlišti V Podhájí a k řešení nepříznivé dopravní situace v celé lokalitě.

Obě strany se shodly na spolufinancování těchto záměrů a na nutnosti další spolupráce a lepší vzájemné informovanosti, která by měla v každém případě sloužit ve prospěch občanů a k jejich spokojenosti.

Jednání, které zdaleka nebylo poslední, bylo zakončeno pracovním obědem.

Tisk Tisk | E-mail E-mail