Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Začala záchrana lipové aleje na Strážném vrchu

autor: gdo

Ve čtvrtek 18. března byla zahájena dlouho plánovaná revitalizace lipové aleje na Strážném vrchu v Rumburku. Vedoucí oddělení strategického rozvoje Městského úřadu Rumburk Ing. Dagmar Mertlová zahájila tento projekt předáním Předmětu díla a potřebných dokumentů Mgr. Frimlovi z firmy „Ekologické poradenství a služby ochraně přírody“, který bude mít realizaci celého projektu na starost. V období od 18.3. do 31.5.2004 tak bude provedeno vyvětvení a odřezání suchých větví, bezpečnostní vazby stromů, ošetření kořenových náběhů a dutin a odstranění výmlatků kolem těchto stromů. Zároveň se firma musí postarat i o likvidaci dřevní hmoty. Celkem tak bude ošetřeno 65 stromů. Celá akce je z 80 % financována z prostředků Státního fondu životního prostředí, a to ve výši 80 tisíc korun. Zbývajících dvacet procent, tedy 20 tisíc korun, hradí Město Rumburk ze svého rozpočtu.

Revitalizace aleje se týká celé její linie vedoucí od ulice U Stadionu, kolem dětského domova až pod kostelík na Strážném vrchu. Ošetření stromů bude mít za následek nejen zlepšení jejich zdravotního stavu a vzhledu, ale vynikne i celá linie aleje. Zároveň si budou moci oddychnout i v nedalekém dětském domově od případných padajících suchých větví a nepřiměřeného zastínění budovy přerostlými stromy.

Původní lipová alej byla vysazena kolem roku 1880 členy Okrašlovacího spolku města Rumburku. Tento spolek se zasloužil kromě jiného i o zalesnění Strážného vrchu, vybudování procházkových cest a zřízení parku na úbočí vrchu. Část těchto 120 let starých lip se nachází v blízkosti pravoslavného kostelíka na Strážném vrchu. Stáří většiny stromů je odhadováno na 90 až 100 let.

rn0607_3
Více jak sto let staré lípy v aleji na Strážném vrchu se dočkají v nejbližších dnech odborného ošetření. Foto: d.k.

Tisk Tisk | E-mail E-mail