Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Tuberkulóza neděsí jen obyvatele výběžku

autor: Gabriela Doušová

V souvislosti se vzrůstajícím počtem případů tuberkulózy plic v Ústeckém kraji zahájili ústečtí krajští hygienici v republice ojedinělou akci. V rámci vyhledávání rizikových osob, zejména ze sociálně slabých vrstev obyvatelstva, začali hygienici zajíždět mezi obyvatelstvo s vojenským autobusem MOBIX, ve kterém je možné provádět rentgenová vyšetření plic.

„Ve spolupráci s Národní dohledovou jednotkou nad TBC z Prahy jsme dali dohromady projekt na cílenou depistáž – vyhledávání osob, u kterých je předpoklad nebo zvýšené riziko výskytu tohoto onemocnění,“ vysvětluje ředitel Krajské hygienické stanice Tomáš Trmal. „Velkým přínosem pro realizaci našeho záměru byl nejen vstřícný přístup Armády ČR, která nám bezplatně pronajala autobus MOBIX i s posádkou, a dokonce hradí i náklady za naftu, ale i přístup Krajského úřadu Ústeckého kraje. Stačilo jim jen vysvětlit důležitost tohoto projektu a Kraj ho zafinacoval v celém rozsahu.“

První cesta MOBIXu vedla do Dolní Poustevny, kde bylo na začátku tohoto roku diagnostikováno u šesti osob onemocnění TBC. A právě kvůli tomu pozvala místní radnice pracovníky Krajské hygienické stanice i s vojenským autobusem do města. Snímkování věnovali Dolnopoustevenští značnou pozornost. Radnice je předem o této akci informovala prostřednictvím místního rozhlasu a pomocí informačních letáků v češtině a vietnamštině. Takže mezi zájemci o vyšetření bylo i mnoho vietnamských obyvatel Dolní Poustevny. Během jednoho dne zde bylo vyšetřeno 65 obyvatel.

Stejný servis svým občanům zajistila i radnice v Krásné Lípě. Sem zajel autobus o den později a jeho služeb využilo 70 lidí. Zde byla snaha podchytit a vyšetřit sociálně slabé občany města, pro které je dojíždění na vyšetření do Rumburku mnohdy obtížné. Motivací k vyšetření ve vojenském autobuse mohla být nejen možnost dostupné péče o jejich zdraví, ale i poukázka na jídlo v hodnotě 100 Kč, kterou každý po vyšetření obdržel. Současně byl prováděn průzkum životního stylu obyvatel formou anketního lístku. Lidé anonymně odpovídali na otázky ohledně jejich životního stylu, výživy, kouření a pití alkoholu, ale odpovídali i na to, zda kašlou, hubnou nebo mají jiné zdravotní potíže. Výsledky vyšetření budou známy během následujícího měsíce. Z Krásné Lípy zamířil autobus do Litoměřic.

Krajská hygienická stanice intenzivně vyhledává osoby s tímto onemocněním již několik let. „Zveme si občany na snímkování do pevných zdravotnických zařízení. Bohužel máme zkušenosti s tím, že mnoho starých a nemajetných občanů není schopno do takového zařízení dojet,“ vysvětluje ředitel KHS Tomáš Trmal a pokračuje: „Proto si i v některých případech svážíme autobusem občany z malých měst a obcí do pevných zdravotnických zařízení ke snímkování. Ale akce s MOBIXem je nová a v republice ojedinělá. A jak se ukazuje, není ani tak finančně nákladná, za to je daleko víc efektivní.“

O tom, že tento projekt zaujal, svědčí i to, že o použití vojenského autobusu projevil zájem po Ústeckém kraji i kraj severomoravský, a dokonce je zájem i ze zahraničí. Již nyní se uvažuje o případné přeshraniční spolupráci a hygienici nevylučují, že tímto způsobem budou vyhledávat nemocné TBC i v dalších letech.

Podle ředitele Trmala bylo na Ústecku v loňském roce vyšetřeno na TBC 152 osob a u jedné z nich byla diagnostikována otevřená forma tohoto onemocnění. Dnes je tento člověk již vyléčen a šťastný, že se na jeho nemoc přišlo včas. On sám totiž o ní a o tom, že je hrozbou pro své okolí, neměl ani tušení.

Osoby, které se podrobily vyšetření ve vojenském autobuse a u nichž bude zjištěno onemocnění TBC, budou zpětně kontaktovány a léčeny. „Ale naše aktivity se neomezují jen na onemocnění TBC,“ upozorňuje Tomáš Trmal. „Při vyhodnocování snímků najdeme na plicích mnohdy i jiná onemocnění, od zápalu plic až po nádorová onemocnění, a i tyto lidi urychleně kontaktujeme a v co nejbližší době je u nich zahájeno léčení. Takže naše akce má daleko širší dopad na veřejnost, než se původně předpokládalo.“

Během tří březnových dnů bylo pomocí MOBIXu vyšetřeno na Ústecku celkem 170 osob, což je v porovnání s loňským rokem, kdy bylo během 12 měsíců vyšetřeno 152 osob, velice vysoké číslo. Jedno vyšetření stojí okolo 60 korun. V Rumburku zajišťuje vyhledávání a vyšetření nemocných Lužická poliklinika ve spolupráci s plicním oddělením. „V souvislosti s výskytem TBC v Dolní Poustevně jsme od začátku roku v našem zařízení vyšetřili okolo sedmi set klientů,“ vysvětluje zdravotní sestra Irena Růžičková, vedoucí oddělení. „Zároveň uvažujeme o tom, že bychom v příštích měsících rozšířili vyhledávání rizikových osob a vyšetřování rizikových skupin obyvatelstva nejen v Dolní Poustevně, ale v celém Šluknovském výběžku. Chceme si zvát k povinnému snímkování plic osoby starší čtyřiceti let. Ale již nyní k nám může přijít na snímkování kdokoli, ovšem po doporučení jeho lékařem,“ dodává.

rn0605_3
Rentgenové vyšetření plic nebolí a trvá jen několik vteřin. Přesto dokáže odhalit mnohá zákeřná onemocnění. Zdravotní sestra I. Růžičková při snímkování pacienta. Foto: gdo

Tisk Tisk | E-mail E-mail