Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Jak za hranice státu po vstupu České republiky do EU?

autor: gdo

1. května 2004 vstoupí Česká republika do Evropské unie. Tímto okamžikem dojde k určitým změnám i v režimu překračování státních hranic.

Protože naše republika bude mít hranice pouze s členskými zeměmi Společenství, nebudou již na hranicích nutné pravidelné celní kontroly. Ty však zůstanou výhradně zachovány na mezinárodních letištích. Překračování státní hranice bude snadnější, bude usnadněna hospodářská spolupráce a dovoz zboží, které bude v celním režimu volného oběhu v zemích Společenství. CLO a DPH nebudou v České republice za dovezené zboží k neobchodním účelům vybírány.

Přesto však je nutné zdůraznit, že činnost cizinecké a pohraniční policie na státních hranicích a hraničních přechodech zůstane zachována a po vstupu naší republiky do EU bude na státních hranicích zaveden režim „dočasných vnějších hranic“. To v praxi znamená pokračující policejní kontroly na hraničních přechodech, ochrana zelené hranice a překračování státní hranice jen na místech k tomu určených, tj. na hraničních přechodech a turistických stezkách. I po prvním květnu se budou občané v příhraničí nadále setkávat se společnými hlídkami policistů SCPP a BGS. Tento systém hraničních kontrol je nutný nejen v boji s přeshraniční kriminalitou, ale i k zajištění bezpečnosti obyvatel žijících v pohraničí a bezpečnosti v silniční dopravě.

Přestože nebudou prováděny celní kontroly, budou na hranicích i nadále probíhat bezpečnostní kontroly osob a vozidel českou i saskou hraniční policií. K přechodu státní hranice musí mít občan vždy s sebou potřebné doklady, znamená to tedy, že nelze ani po vstupu do EU překračovat hranice libovolně. Jako cestovní doklad mohou občané ČR v zemích EU využívat dva poslední typy občanských průkazů, ale i nadále je dobré vlastnit cestovní pas. Pouhý občanský průkaz totiž nestačí jako cestovní doklad do zemí mimo Evropskou unii.

Přestože volný průjezd přes hranici nebude ani nadále možný, očekává se odbourání zdlouhavých kolon a zkrácení čekací doby na jejich průjezd. Přechod hranic by tedy měl být plynulejší a pohodlnější.

Tisk Tisk | E-mail E-mail