Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Vyúčtování tepla…? Město platit nebude!

autor: Gabriela Doušová

Na posledním zasedání zastupitelstva města si dlouhou a vážnou debatu   vynutilo jednání o vyúčtování tepla a teplé užitkové vody společností Teplo Rumburk, s.r.o.

Opakovala se stejná situace jako v minulém roce. Společnost Teplo Rumburk, s.r.o. předložila městu takové vyúčtování, se kterým rada a zastupitelstvo města nemohly souhlasit. Poškodily by tak zájmy svých spoluobčanů a města, a proto se zastupitelé po dlouhých devadesáti minutách rokování jednotně usnesli na tom, že ani letos tento „účet“ nezaplatí. Proti tomuto návrhu nikdo ze zastupitelů nezvedl ruku. A o co se tedy jedná?

„Společnost Teplo Rumburk, s.r.o. přestala počínaje rokem 2002 používat při výpočtu cen tzv. regulační vzorec, který je zakotven v kupní smlouvě a jehož použití je v souvislosti se zpevněním koruny vůči euru a nízkou mírou inflace pro dodavatele tepla nevýhodný a naopak pro odběratele, čili pro město a občany závislé na dodávce tepla a teplé užitkové vody z CZT, výhodný,“ vysvětluje starosta města Ing. Sykáček a dodává. „Naší snahou je, aby byl opět tento regulační vzorec při výpočtech používán. Ale to je jen jedna část problému. Ta druhá jsou instalované přípojné výkony, a to hned u třech objektů města. Prvním z nich je bývalé kino Marx, kde se se společností Teplo Rumburk, s.r.o. dohadujeme o 115 KW.“ Přestože je v kupní smlouvě zakotveno dodávání tepelné energie společností Teplo Rumburk, s.r.o. do tohoto objektu, není zde vybudován ani výměník a technicky tak nelze teplo do budovy dovést. Město by tedy platilo za něco, co nikdy neodebralo ani odebrat nemohlo.

„Druhým objektem je Základní škola Tyršova,“ pokračuje starosta ve výčtu. „Dodavatel trvá na započítání 650 KW instalovaného výkonu, přestože skutečný instalovaný příkon je 391 KW. Tedy o 259 KW méně. Podobné je to i s plaveckým bazénem, kde dodavatel uplatňuje započítání 1050 KW místo skutečného příkonu, který je pouze 878 KW.“ Rozdíl v ceně, kterou by podle dodavatele mělo město zaplatit, činí více jak jeden milion korun ročně. A to již je částka, nad kterou nelze jen tak mávnout rukou.

„V této záležitosti jsme jednotní, rada města i zastupitelstvo. Jsme přesvědčeni, že nemůžeme platit za něco, co ve skutečnosti nemůžeme nikdy odebrat. V opačném případě bychom nejednali jako řádný hospodář. A pokud bychom jednou dodavatelem požadovanou částku zaplatili, je více než pravděpodobné, že bychom tyto peníze již nikdy nedostali zpátky,“ uzavírá starosta.

Smlouva mezi městem Rumburk a společností Harpen, s.r.o. o dodávání tepla a TUV byla uzavřena 15.7.1998 starostou Václavem Pohlem. Dnes ale Město Rumburk odmítá platit za něco, co neodebírá a společnost Teplo Rumburk, s.r.o stále požaduje zaplatit cca milion korun za něco, co nedodává. A jak z této situace ven?

Před časem obě strany sporu, jak Město Rumburk, tak společnost Harpen, a.s. co by majoritní vlastník Tepla Rumburk, s.r.o., přišly s některými kompromisními návrhy, ale ani jeden z nich nebyl druhou stranou přijat. Nyní je situace patová. Podle rumburského starosty bude konečné rozhodnutí muset vydat až soud. „Dá se očekávat, že firma Harpen dá pokyn k podání žaloby na Město Rumburk pro neplacení, ale zřejmě si není tak jistá v kramflecích, když tak dosud neučinila,“ dodává starosta.

Jedním z důvodů je možná i stanovisko Státní energetické inspekce (SEI) z prosince roku 2002, ve kterém je jasně řečeno, že „… společnost Harpen, s.r.o. nerespektovala podmínky věcné regulace cen tepelné energie pro domácnosti … když nedodržela maximální povolený meziroční nárůst ceny tepelné energie pro domácnosti a uplatnila v lokalitě Rumburk pro domácnosti usměrňovanou cenu tepelné energie v průměru za rok 1999 vyšší než průměrnou… A tím porušila společnost cenové předpisy.“

A toto stanovisko SEI může být silným argumentem pro případný soud. Do té doby, dokud společnost neuzná výhrady města k předloženému vyúčtování nebo dokud soud nerozhodne jak dále postupovat, bude Město Rumburk trvat na svém rozhodnutí: „Zaplatíme jen za to, co jsme skutečně odebrali a je skutečně instalováno!“

Tisk Tisk | E-mail E-mail