Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

PÍŠETE NÁM

Vážená redakce, chtěla bych reagovat na odpověď pana starosty Synáčka paní Špalkové v RN dne 29.1.2004.

Odpověď pana starosty mě neuspokojila, je téměř s podivem, jakým tónem odpovídá. Místo nařčení, že tvrzení pí Špalkové je mylné, scestné, že pramení z neznalosti věci, by bylo vhodnější a navíc hodno postavení pana starosty, vysvětlit, proč je situace ve městě opravdu taková, jak ji pí Špalková popisuje. Pokud skutečně management obchodních řetězců nemá zájem otevřít žádnou svou prodejnu v našem městě, je to tedy ostuda města, že nedokáže vytvořit takové podmínky, aby zde tyto obchody byly. O spádovosti bych ani nemluvila, vždyť směrem k výběžku je jediný market, a to Delta ve Šluknově. Je také s podivem, že obyvatelé asi osmi domů dokáží vytvořit takovou petici, o které se pan starosta zmiňuje, že zablokují výstavbu čehokoliv. Štěkající pes souseda pod okny jim nevadí, výstavba obchodu ano. Pozemky jsou soukromé, takže nerozumím tomu, proč si na nich majitel nemůže postavit co chce, nebo je nemůže pronajmout na výstavbu čehokoliv rozumného a potřebného. Snad lepší než jaderná elektrárna, ne? Nebo je golfové hřiště pro město potřebnější?

A na závěr jen pousmání nad tím, že nákupem např. v „Justy“ vlastně tento obchod podporujeme. A kde jinde by asi měli lidé z města nakupovat, pokud nevezmou auto a nejedou se mačkat do Penny? Justy jsou sice hezké obchody, nic proti nim, ale cenově jsou tak otřesné, že to nemá téměř konkurenci.

Takže i já bych ráda slyšela, kdy se dočkáme alespoň jednoho pořádného obchodu typu Billa, Tesco, Obi aj. Možná v zájmu rumburských obyvatel by neškodilo tyto firmy oslovit a nabídnout jim vhodné prostory, když se samy neozvaly. Alespoň by představitelé města dokázali, že tu jsou pro lidi a ne jen pro pár obchodníků z centra.

Dagmar Richterová
Rumburk

*   *   *

Vážená paní Richterová, s ohledem na Váš článek musím bohužel konstatovat, že tvrzení paní Špalkové v Rumburských novinách z 29.1.2004 „naši radní a zastupitelé dopustili zánik některých potřebných obchodů a … dopustili, aby střed města ovládli vietnamští prodejci…“ je skutečně mylné a pramenící z neznalosti věci. Pravdivost mých slov v reakci na toto tvrzení lze poměrně lehce prokázat záznamy na katastrálním úřadu.

Co se týče Vaší domněnky, že na soukromém pozemku si může jejich majitel postavit co chce, pak je nutno poznamenat, že i ta je mylná. Při bližším zkoumání byste zjistila, že uvažovaná výstavba na jakémkoliv pozemku, tedy i soukromém, musí být v souladu se schváleným územním plánem města a musí projít územním a stavebním řízením, ke kterému se mohou vyjadřovat osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, mohou být rozhodnutím přímo dotčena, a ti mohou uplatňovat i své námitky a připomínky.

Pro jistotu zdůrazňuji, že cílem i tohoto mého stanoviska není nikoho hanit nebo dokonce zesměšňovat, ale vysvětlit stav věcí. Stejně tomu bylo i v případě mé odpovědi na dopis paní Špalkové, kterou osobně znám a vážím si jí i její upřímnosti.

Na závěr znovu opakuji, že v jednáních s investory ve věci výstavby dalších marketů pokračujeme a dodávám, že např. stavební povolení na prodejnu potravin Lidl již bylo vydáno a záleží jen na investorovi, kdy výstavbu na ul. Pražské zahájí.

Ing. Jaroslav Sykáček
starosta města Rumburka

*   *   *

Vážení, jsem už dost starý a v Rumburku žiji již dost dlouho na to, abych si mohl dovolit kritizovat.

Využívám tedy svého práva na kritiku a začínám svůj příspěvek slovy klasika „Něco je shnilého…“ ne tedy ve státě Dánském, ale ve městě rumburském. Stačí si jen přečíst některé místní noviny, kritiky našich spoluobčanů a příspěvky rozhořčených čtenářů Rumburských novin, aby bylo jasné, že v tomto městě opravdu není něco v pořádku.

Pamatuji si Rumburk v době jeho komunistického rozkvětu a ještě stále si dost dobře pamatuji na jeho porevoluční úpadek. Na zavírání místních fabrik, propouštění lidí z práce, zavírání obchodů, restaurací, rozprodávání domů a podobně. Stačilo jen několik měsíců po revoluci a z pěkného Rumburku bylo jen šedivé pohraniční město. A jak je známo, zničit jde něco hned, ale napravit to trvá dlouho. O to více si cením práce současné radnice a současného zastupitelstva. Jen hlupák si může nevšimnout, jak zase Rumburk pomalu, ale jistě vzkvétá, jak měsíc za měsícem poskytuje zase svým občanům víc a více vymožeností. Jen hlupák má plnou pusu kritiky na to, co radnice neudělala a udělat měla, a není schopen ocenit, jak moc současné vedení města Rumburku jeho občanům prospívá a pomáhá.

Přiznám se, že už mi, promiňte mi ten výraz, lezou krkem všichni ti škarohlídi a věční kritici, kteří ve svém životě nikdy nic pořádného nedokázali, nevybudovali a nepostavili, ale umí jen kritizovat, nadávat a odsuzovat. A je smutné, že my, spokojení rumburští občané, nedokážeme nahlas tak často chválit, jako oni dokáží hanit.

A tak chci říct závěrem. „Vážený pane starosto Sykáčku, za vámi a za vašimi nejbližšími spolupracovníky je vidět pořádný kus práce. Je znát, že naše malé město opět rozkvétá do krásy, že se rozrůstá a že se v něm mnoha lidem žije mnohem lépe, než tomu bylo před časem. Prosím vás, abyste se nenechal otrávit různými urážlivými články a nejapnými kritikami a abyste pořád s chutí pečoval o město, které jsme vám před rokem ve volbách svěřili do péče.“

A ještě k poznámce o tom, že v tomto městě není něco v pořádku. Jsou to lidé! Chodíme kolem sebe a neumíme se na sebe usmát. Neumíme ocenit práci a snahu druhého. Hájíme jen své pozice bez ohledu na slušnost, čest a morálku. V zájmu našich zájmů pliveme kolem sebe špínu, nadáváme a ubližujeme. Nebudu na nikoho ukazovat prstem, ať si každý sáhne do svědomí sám. Ale ti slušní by už konečně měli přestat k tomu mlčet a nebát se říct, že je kolem nás i něco pěkného a pozitivního. Jinak nás to „shnilé“ zadusí.

P. Charvát
Rumburk

Tisk Tisk | E-mail E-mail