Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Péče o handicapované v křečanské škole

autor: - r -

Ve třídách školy v Dolních Křečanech jsou nízké počty dětí, přesto to pro mnohé z nich může být výhodou. Zvláště pro děti s dysfunkcemi (dys-poruchami). Díky individuálnímu přístupu pedagogů k žákům je o děti velmi dobře postaráno. Například do druhého ročníku chodí tělesně postižený chlapec na vozíku, o kterého se stará osobní asistentka. „Chlapec dobře čte, výborně počítá a ve psaní se stále zdokonaluje. V hodinách k jeho výuce využíváme mnoho speciálních pomůcek, například trojhranné tužky, šikmou plochu na čtení nebo psaní, atd.,“ říká chlapcova osobní asistentka Alena Hozdeková.

Osobní asistence, která je tomuto chlapci ve škole v Dolních Křečanech po celou dobu výuky i po vyučování poskytována, vede k zapojení chlapce do vyučovacích hodin ve všech předmětech, a tak se malý Honzík začlení do každodenního života školáka. Jeho vývoj a další postup při jeho výuce je konzultován se speciálně pedagogickým centrem (SPC) a u Honzíka je   díky této péči vidět značné zlepšení v učivu daného ročníku.

Rodiče jsou vděční za osobní asistentku i za péči školy. „Chtěli bychom poděkovat za pozornost, která se dostává našemu synovi v základní škole v Dolních Křečanech. Vedení školy zajistilo našemu synovi osobní asistentku, individuální učební program a speciální učební pomůcky. Osobní asistentka se synovi ve škole po celou dobu pečlivě věnuje. Při hodinách mu pomáhá při manipulaci s učebními pomůckami, se psaním a o přestávkách mu pomáhá s jeho osobními potřebami. Chlapec učivo zvládá a dobře prospívá. Z jeho výsledků máme obrovskou radost. Ostatní děti se chovají k Honzíkovi pozorně a snaží se mu podle svých schopností všemožně pomoci. Jsme moc rádi, že náš syn chodí do klasické základní školy. Kontakt s ostatními dětmi pozitivně působí na jeho celkový rozvoj a již nyní pomáhá k pozdějšímu zdárnému začlenění do společnosti.“

Tisk Tisk | E-mail E-mail