Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Nový kulturní stánek by již neměl být jen snem

autor: gdo

Po dvouletém úsilí Města Rumburku získat potřebné zdroje na rekonstrukci domu kultury se s pomocí poslance Parlamentu ČR za ČSSD Ing. Vladimíra Laštuvky podařilo v polovině  února obdržet informaci od Ministerstva financí ČR o přidělení státní dotace na projekt „Rekonstrukce Domu kultury v Rumburku“, a to ve výši 20 milionů korun. Dlouho plánovaná rekonstrukce tak bude moci být zahájena během několika příštích měsíců.

V současnosti je budova kulturního domu ze stavebního hlediska ve velmi špatném technickém stavu. Zcela nevyhovující je pro současné podmínky a široký zájem veřejnosti i technické vybavení sálů, kuchyně a restaurace. Nevyhovuje zejména akustika, osvětlení, inženýrské sítě, hydroizolace, odvětrávání, kapacita sálů a zejména dispoziční řešení vnitřku budovy s ohledem na sjednocení celého objektu do areálu ăkulturního, společenského a sportovního centra Rumburku.

Po rekonstrukci, která by měla být realizována v průběhu roku 2004 a 2005, by zde mělo stát moderní polyfunkční kulturní zařízení.

V suterénu budovy by měla být přístavbou vybudována úplně nová restaurace, a to se 60 místy k sezení, nově by měla být zařízena a vybavena kuchyně s přípravnami a sklady potravin a nápojů, sociální zařízení personálu a hostů a technické zázemí budovy (divadelní dílna, technická místnost, garáž, plynová kotelna, místnost rozvaděče elektro, sklad zahradního nábytku).

Rekonstrukcí prvního podlaží a hlavně přemístěním restaurace do přízemí dojde k rozšíření prostorově, akusticky a i z hlediska osvětlení nevyhovujícího malého sálu, dále vznikne zázemí pro účinkující a diváky. Malý sál bude mít funkci víceúčelového sálu pro pořádání divadelních vystoupení malých forem (divadelní scéna, kabarety, operety) a dále bude sloužit i jako kinosál pro 126 diváků. Pro občerstvení diváků a účinkujících a pro pořádání menších společenských akcí bude sloužit salonek s 52 místy k sezení a 5 místy u baru.

Ve druhém podlaží bude rekonstrukcí vyřešen nevyhovující současný stav velkého sálu. Bude zvětšena kapacita sálu na 90 míst pro pořádání velkých kulturních akcí, jako jsou plesy, společenské večery, taneční zábavy pro všechny věkové kategorie, velké hudební akce (koncerty), estrády populárních umělců apod. Salonky předsálí a levého přísálí budou sloužit jednak jako zóna pro občerstvení diváků při pořádání kulturních pořadů na velkém sále, tak i mimo pořádání velkých akcí pro malé společenské a vzdělávací akce různých spolků, klubů, sdružení a firem. Pravé přísálí velkého sálu bude sloužit pro pořádání výstav a vernisáží.

Do třetího podlaží, které bude sloužit jako technické zázemí, budou umístěny dvě strojovny vzduchotechniky pro větrání obou sálů, kuchyně a restaurace, strojovna výtahu a zvuková a osvětlovací kabina velkého sálu.

Zásadní změny zaznamenají i vnější úpravy budovy. Kromě vybudování odstavného parkoviště a obnovení pěších chodníků okolo domu kultury ze zámkové dlažby bude v zahradě upravena zpevněná plocha pro letní restauraci, dojde k parkovým úpravám a výsadbě nové zeleně.

Celková výše investic na rekonstrukci domu kultury se předpokládá okolo 60 milionů korun.

Budova dnešního domu kultury byla postavena v roce 1864 jako společenský a kulturní stánek z iniciativy jednoho z předních místních spolků – rumburských střelců.

Spolkový život ve městě dosahoval svého vrcholu v polovině 30. let 20. století. Na území města působilo celkem 125 spolků a sdružení. Budova „Střelnice“ byla v této době jedním z nejvýznamnějších zařízení svého druhu ve městě.

I v poválečných letech objekt „Střelnice“ neztratil nic na svém významu. Dne 5. prosince 1945 byl pro veřejnost objekt znovu otevřen a přidělen SČM (Svaz československé mládeže). Od té doby sloužil po dlouhá desetiletí jako jeden ze základních kulturních stánků města.

V 60. letech 20. století byla „Střelnice“ adaptována. Sice důkladně, ale necitlivě. Přitom zmizel velký přízemní sál s ochozy v prvním poschodí. 28. října 1965 byl objekt znovu předán veřejnosti jako tzv. dům kultury, který technicky (multifunkční dispozicí) umožnil pořádání akcí kulturního a společenského významu.

V současné době, díky vzniku nových spolků a sdružení a vzrůstu zájmu o kulturní dění, který na začátku 90. let poněkud opadl, opět vzrůstá poptávka po službách, jaké dům kultury nabízí. Nové polyfunkční kulturní středisko tak bude moci uspokojit poptávku široké veřejnosti.

Tisk Tisk | E-mail E-mail