Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Představujeme vám firmu

autor: Gabriela Doušová

JOKEY

 • Historicky prvním investorem na nově vybudované Průmyslové zóně Rumburk je firma Jokey Plastik, dominantní výrobce plastových obalů na evropském trhu. Svůj zájem podnikat právě zde projevila firma v závěru minulého roku a již koncem roku letošního by zde měla zaměstnávat první pracovníky.
 • Firmu Jokey Plastik založil v roce 1968 pan Josef Kemmerich se svými čtyřmi syny v západoněmeckém městečku Wipperfürth. Během jednoho roku své existence se firma rozrostla z původních pěti zaměstnanců na třicet a výroba se přenesla do nově vybudované tovární haly. Stačilo dalších deset let a firma na základě vrůstající poptávky začala exportovat své výrobky do mnoha sousedních zemí.
  V roce 1975 převzala firma Jokey Plastik konkurenční společnost SURE Plastik a vznikla tak dceřiná společnost Jokey Plastik Gummersbach GmbH, o pět let později potkal podobný osud francouzskou společnost SICOPAL, dnes tedy Jokey France. Od 90. let vznikají nové výrobny ve východním Německu, Polsku, Česku a Turecku, ale i v Bělorusku, Řecku a Alžírsku.
  Během 35 let svého působení dospívá Jokey Plastik do podoby moderní podnikatelské skupiny vedené vlastníkem s více než 1100 pracovníky, 10 pracovišti a více než 280 automaty na vstřikové lití od 80 do 2000 t. Současně však stále zůstává rodinným podnikem.
 • V roce 1994 byla založena společnost Jokey Praha CZ, s.r.o. Z počátku se orientovala pouze na dovoz hotových výrobků ze sesterských společností a jejich prodej na českém trhu, později však přešla i na vlastní výrobu a prodej výrobků – různě velkých nádob různých tvarů vyráběných na vstřikovacích lisech technologií přímého vstřikování z termoplastů.
  Toto české pracoviště je nejúspěšnější ze všech dceřiných společností firmy Jokey Plastik. Její roční obrat činil v roce 2000 4 miliony eur, o pouhé dva   roky později to bylo již 9 milionů eur a předpoklad pro rok 2004 je více jak 13 milionů eur. A právě vysoce kvalifikovaná pracovní síla, schopnost dále se rozvíjet a vzdělávat a dobré pracovní výsledky českých pracovníků byla důvodem, proč se vedení firmy rozhodlo založit v Čechách další dceřinou společnost.
 • A proč právě Rumburk?
  Jednatel firmy pan Tomaier k tomu říká: „Tato oblast je výhodná pro podnikání, protože zde je blízké napojení na dálniční síť jak do Německa a Polska, tak do Čech a celé Evropy. To je jeden důvod. Druhým důvodem jsou pobídkové programy vládní agentury CzechInvest pro tuzemské a zahraniční podnikatele. Jedná se o finanční dotaci na každé pracovní místo a na vzdělávání zaměstnanců, ale i možné daňové úlevy.
  A třetím důvodem je zcela mimořádný přístup lidí z Rumburku, kteří nám vyšli maximálně vstříc a nabídli nám pro náš záměr skvělé podmínky. Ohlíželi jsme se samozřejmě po vhodné lokalitě i v jiných městech, ale tam nám nabízeli buď jen zchátralé a zdevastované budovy, do kterých bychom museli investovat velké peníze, než bychom je zprovoznili, anebo nám nabídli možnost stavět na zelené louce, ale to opravdu byla jen louka, bez inženýrských sítí, komunikací a podobně. V Rumburku byli dokonale připravení…“
 • A kdy bude nový Jokey v provozu?
  Již na jaře tohoto roku chceme zahájit výstavbu jedné z výrobních hal a co nejdříve montáž koupelnových zrcadlových skříněk ze dřeva. Na jaře příštího roku bychom chtěli rozjet výrobu plastových zrcadlových skříněk na strojích pro vstřikové lití a na začátku roku 2007 by měla být dokončena kompletní výstavba všech výrobních budov a rozšířena výroba o další komponenty. V tomto období také bude management firmy rozhodovat o dalším rozvoji firmy Jokey Rumburk, s.r.o.“
  V rumburské společnosti firmy Jokey Plastik by mělo být zřízeno několik desítek pracovních míst. Firma klade vysoké nároky na další vzdělávání svých zaměstnanců, takže ti již od prvních měsíců po nástupu do práce budou muset projít systémem vnitropodnikového školení v Německu (v Sohlandu, Wiperfürthu, Gummersbachu) a v českém Mochově, pro seřizovače vstřikovacích strojů je určeno externí školení v Institutu plastů Lüdenscheid v Lipsku.
  Výrobky firmy Jokey Plastik jsou známy na celém světě a běžně se s nimi denně setkáváme. Nejde jen o plastikové a dřevěné koupelnové systémy, ale především plastové nádoby. Dnes se v nich prodávají prášky na praní, barvy (např. Primalex), ale i hořčice, jogurty a podobně. Kromě toho firma vyrábí další technické plastové díly a i tyto výrobky se budou v Rumburku vyrábět.

Že rozvoj rumburské společnosti Jokey Plastik bude velmi intenzivní svědčí i plánovaný hospodářský výsledek. Zatímco ve 3. roce existence se počítá s výsledkem 38. mil. Kč, v 5. roce by se již měl výsledek více než zdvojnásobit a dosáhnout více než 80 milionů korun.

Plánovaná celková investice firmy na rumburské průmyslové zóně by měla být vyšší než 400 milionů korun.

Tisk Tisk | E-mail E-mail