Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Kůrovec v našich lesích

Loňské teplé a suché léto velmi urychlilo vývoj kůrovců a umožnilo jim silně zvýšit jejich početní stavy. Dle vědeckých výzkumů se výskyt v roce 2003 zvýšil téměř 5x proti roku 2002. Je to varovné konstatování a ve smrkovém lese to poznáme tak, že se tvoří celá „kola“ stromů s opadaným jehličím a odloupanou kůrou. V té pak nacházíme řadu malých, asi 2 mm velkých otvorů a v lýku pod kůrou řadu chodbiček.

rn0409_6

Jedná se převážně o lýkožrouta smrkového, mezi lesníky nazývaného „typograf“. Pokud se tento druh nebo i jiný druh kůrovce objeví ve vašem lese, je třeba provést všechna opatření, aby se zamezilo jeho dalšímu šíření. A to nejen proto, že přemnožený kůrovec může dále hubit smrky ve vašem lese, ale též v lese vašich sousedů. Aby nedocházelo k lavinovitému šíření těchto škůdců, ukládá lesní zákon č. 289/1995 Sb. jednotlivým vlastníkům učinit veškerá dostupná opatření. Tato opatření spočívají především v tom, že napadené stromy se označují, evidují v seznamech a vlastník pokácené stromy ošetří chemicky nebo – pokud se pod kůrou nacházejí larvy, stačí je oloupat. Nejlevnější asanace je na dřevozpracujícím závodě, kde je kmen odkorněn a pořezán. Veškeré napadené dříví musí být po asanaci odvezeno v nejkratší době mimo les.

Je nutné počítat s tím, že nikdy není zahuben veškerý kůrovec. Vždy je část populace mimo ošetřené dříví nebo přezimuje, proto se k jeho odchytu používají od jara do podzimu různá zařízení – lapáky a lapače. V každém případě se vlastník lesa musí spojit se svým odborným lesním hospodářem (pokud nemá sám lesnické vzdělání) a veškeré kroky s ním konzultovat.

Systém ochrany proti kůrovcům je založen především na prevenci. Je třeba z lesa odstraňovat včas veškeré dříví, ve kterém by se mohl kůrovec vyvíjet, zejména vývraty a zlomy.

Pokud po objevení kůrovcových stromů zajistíte jejich asanaci a provedete popsaná opatření, s velkou pravděpodobností dosáhnete úspěchu.

Je přece v zájmu nás všech, aby lesy zůstaly zdravé i pro další pokolení.

Ing. Mráz Vlastimil
odbor životního prostředí MěÚ Rumburk

Tisk Tisk | E-mail E-mail