Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Parkování na Lužickém náměstí

autor: Radek Engl, místostarosta města

10. ledna uplynul první půlrok od zprovoznění systému parkovacích automatů na Lužickém náměstí, a to na základě „Nařízení města č. 1/2003 o vymezení místní komunikace – Lužické náměstí v Rumburku – ke stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy“. A proto jsme se rozhodli provést určité zhodnocení.

Při stanovení systému parkovacích automatů sledovalo město dva cíle. Zaprvé zpřístupnění centrálního náměstí všem občanům a hlavně návštěvníkům města. Dříve byl problém na náměstí zaparkovat, protože bylo trvale obsazeno vozidly majitelů, kteří na náměstí bydlí nebo pracují, a to v některých případech i více vozidly. Druhým cílem bylo vytvoření určité finanční částky pro údržbu a opravy nově zrenovovaného náměstí, včetně vynaložených nákladů za vandalismus a nepozornost některých řidičů. Vždyť není dne, kdy by nebyl poškozen okrasný sloupek nebo dopravní značka. Vyvrcholením byl střet vozidla s parkovacím automatem. Věříme, že se nejednalo o úmysl rozzuřeného řidiče, ale pouze o menší řidičské schopnosti. Dalším kladem systému je i větší možnost úklidu náměstí, a to především v zimním období.

Ale jako vše, i toto zařízení má svou odvrácenou stránku mince. V prvních měsících fungování systému bylo náměstí, až na malé výjimky, prázdné a většina vozidel se přemístila do okolních uliček, kde mnohdy docházelo k nedodržování dopravních předpisů. Dnes se dá říci, že kapacita parkoviště byla naplněna cca z 60 %. Důvodů je hned několik, např. nevýhodnost pro malé nákupy (noviny, svačina…), časová prodleva při získávání parkovacího lístku atd. Těmto problémům jsme se snažili čelit možností nákupu parkovacích karet na jednotlivá období (1, 3 a 6 měsíců a 1 rok), které měly být možností určité slevy, a to pro bydlící nebo pracující na Lužickém náměstí. Bohužel, při nastavování cen za karty se pochybilo a byl o ně minimální zájem. Proto byl po vyhodnocení předložen radě města nový návrh shora uvedeného nařízení. Všechny změny byly směřovány právě ke zmiňovaným kartám a snahou bylo zpřístupnit je co nejširšímu spektru zájemců. Například pro právnické nebo fyzické osoby používající vozidla za účelem podnikání odpadlo splnění podmínky v prokázání umístění sídla, provozovny, místa podnikání nebo místa výkonu činnosti na Lužickém náměstí. Parkovací karta bude obsahovat mimo SPZ, RZ a typu silničního vozidla ještě název firmy a může ji používat více vozidel firmy. U fyzických osob odpadla podmínka prokazování trvalého bydliště na Lužickém náměstí, takže si kartu může koupit každý řidič bez omezení. Nejdůležitější změnou je však cena za jednotlivé karty. Oproti původním cenám byly ceny za karty sníženy na polovinu.

Nově schválené nařízení by mělo platit od 12. února 2004. Bližší informace o prodeji karet lze získat na Městském úřadě v Rumburku, odbor komunálních věcí.

Tisk Tisk | E-mail E-mail