Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Problematika základních škol v Rumburku

autor: Radek Engl, místostarosta města

S blížícím se termínem zápisu dětí do prvních tříd základních škol se objevily dotazy občanů na problematiku zachování stávajícího počtu základních škol v Rumburku. Proto považujeme za správné informovat veřejnost o zpracování rozsáhlého materiálu, který by měl dát jasné podklady pro optimalizaci sítě rumburských základních škol. Tímto úkolem byl pověřen odbor školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu v Rumburku společně s finančním výborem zastupitelstva města. Konečný soubor by měl obsahovat údaje o demografickém vývoji do roku 2007, t.j. o stávajícím počtu dětí, včetně výhledu jejich počtu až do roku 2007. Že se nejedná o zbytečný materiál, svědčí počty dětí, kterých například v roce 2003 zasedlo do prvních tříd 1180, ale předpoklad pro rok 2007 je pouhých 951 dětí a přitom kapacita našich škol v současné době je minimálně 1550 míst. Dále by materiál měl v ekonomické oblasti porovnávat vynaložené prostředky z rozpočtu města a výhled investičních akcí v jednotlivých školách s ohledem na přísnější hygienické normy EU. Již v současné době je jasné, že se jedná o investiční akce v řádech desítek milionů korun. V souhrnu budou údaje o počtech pedagogů, o učebnách používaných školou, o školních družinách a celá řada dalších statistických údajů, společně s názory pedagogických pracovníků. Všechny tyto informace by měly být dlouhodobým zdrojem informací o stavu a provozu základních škol v našem městě a měly by být základem pro vypracování koncepce školských zařízení. O dalším směru vývoje a optimalizaci školských zařízení v průběhu tohoto roku bude jednat a rozhodovat zastupitelstvo města.

Závěrem lze konstatovat, že tento zpracovávaný materiál má své opodstatnění s ohledem na zefektivnění a zkvalitnění našich školských zařízení.

Tisk Tisk | E-mail E-mail