Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Spolupráce mezi Rumburkem a ostatními městy

autor: gdo

Jedna z prvních aktivit nového tajemníka Městského úřadu Rumburk JUDr. Majzlíka je společná setkání starostů a tajemníků městských a obecních úřadů, které spadají do působnosti MěÚ Rumburk, jako města pověřeného státní správou. Schůzka se uskuteční ve velkém sále Městské knihovny v Rumburku ve čtvrtek 11. prosince.

„Toto jednání je nutné k navázání nové formy spolupráce mězi městem Rumburk a ostatními městy, které spadají do naší správy,“ vysvětluje tajemník MěÚ Rumburk JUDr. Majzlík a dodává: „Je nutné ujasnit si, co my, jako město Rumburk, můžeme pro ostatní udělat, naopak, my potřebujeme znát, v čem ostatní chtějí pomoci, a také je nutné nastavit si pravidla vzájemné spolupráce při prosazování a realizaci našich zájmů nejen   mezi našimi obcemi, ale například i ve vztahu k Ústeckému kraji.“

O tom, že by toto setkání nemělo byt jen diskuzním fórem, ale skutečně výkonnou pracovní skupinou vypovídá i to, že setkání budou přítomni místostarostové města Rumburka a vedoucí všech správních odborů městského úřadu, kteří budou moci operativně reagovat na dotazy a požadavky přítomných starostů. JUDr. Majzlík plánuje, že by se schůzky měly konat minimálně jednou za dva měsíce.

„Naším cílem ale není jen zlepšení spolupráce mezi vrcholnými orgány obcí, ale i přenos státní správy blíže k občanům,“ vysvětluje JUDr. Majzlík. „Představa je taková, že musí dojít k ještě kvalifikovanějšímu výkonu a přiblížení státní správy občanům. Například, aby úředníci jednotlivých obcí byli schopni a ochotni poskytovat svým občanů plnohodnotné informace, které jsou nutné k výkonu státní správy, např. jak si zařídit výměnu nebo vystavení občanského průkazu či cestovního pasu, technického průkazu u automobilu, sociální příspěvky a podobně, a to tak, aby se nestávalo, že si občan třeba ze Šluknova dojede do Rumburka pro informace, potom se vrátí do Šluknova pro potřebné doklady a pak se s nimi zase vrací do Rumburka. Informace by měl získat na svém úřadě v místě svého bydliště, v některých případech i potřebné formuláře a teprve po jejich vyplnění s potřebnými doklady a materiály by si dojel k vlastnímu vyřízení do Rumburka. A na tom všem a mnohém dalším se chceme s ostatními starosty domluvit,“ dodal JUDr. Majzlík.

Tisk Tisk | E-mail E-mail