Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Sdružení pro rozvoj Šluknovska má staronového předsedu

autor: gdo

Starostou všech starostů byl opět zvolen šluknovský Milan Kořínek

Jedním z bodů programu posledního zasedání Sdružení pro rozvoj Šluknovska, neboli sdružení starostů jednotlivých měst a obcí, byla volba nového předsedy a jeho místopředsedů, a to na dobu dalších dvou let. Vzhledem k tomu, že současný tým prokázal své nesporné kvality, neměli ostatní starostové potřebu něco měnit a jednohlasně tak schválili další setrvání všech tří jeho představitelů ve stávajících funkcích. Předsedou sdružení byl opět zvolen starosta Šluknova Milan Kořínek, prvním místopředsedou pro záležitosti ekonomické Josef Pecinovský, starosta z Horního Podluží a druhým místopředsedou Miroslav Jemelka z Dolní Poustevny. Ale největší pozornost starostů se točila kolem dvou témat: plán zimní údržby silnic na Šluknovsku a zajištění ambulantní pohotovostní péče.

Před několika týdny vyšel v Děčínském deníku článek redaktora Vladimíra Štindla o plánu zimní údržby na Šluknovsku, kde nastiňoval celkem neveselé vyhlídky motoristům a obyvatelům Šluknovského výběžku pro letošní zimu. „Pokud se Správa a údržba silnic Ústeckého kraje bude držet harmonogramu údržby silnic na Šluknovsku, bude tento kout republiky v zimních měsících doslova odříznut od světa,“ napsal doslova Děčínský deník.

Tento článek vyvolal přímo zemětřesení na ředitelství Správy a údržby silnic v Teplicích i na detašovaném pracovišti v Děčíně, a tak oba ředitelé SÚS urychleně přijeli na sdružení starostů, aby celou situaci vysvětlili a uklidnili. „Při zimní údržbě máme zákonem stanovené limity, do kterých musí být silnice upraveny tak, aby byly sjízdné,“ vysvětloval ředitel SÚS Petr Štill starostům. „Jen na Šluknovsku udržujeme 216 km vozovek, z toho 133 km chemickým posypem, 28 km inertním posypem a 29 km pluhováním. K tomu máme vyhrazeno 5 sypačů a 3 trak- tory s usazenou škrabkou a jsme schopni zajistit v rámci našich možností průjezdnost vozovek na Šluknovsku do několika málo hodin,“ dodal Štill.

Starostové vyjádřili naději, že se sjízdností silnic nebudou ze strany SÚS problémy, což ovšem ukáže až čas. Petr Štill velmi ochotně nabídl vzájemnou spolupráci mezi SÚS a jednotlivými starosty s tím, že v případě požadavků jednotlivých měst jim vyjde maximálně vstříc, a to nejen při samotné zimní údržbě, ale i při stanovování harmonogramu zimních prací na jednotlivých komunikacích.

Další starostí starostů, a nejen jich, je zajištění pohotovostní péče na Šluknovsku. Poté, co byly k 1. lednu zrušeny Lékařské pohotovost-ní služby v takovém rozsahu, jak byli obyvatelé ještě v minulém roce zvyklí, se starostové zabývají otázkou, kdo LSPP plnohodnotně nahradí. Po několik měsíců ještě některá města dotovala provoz LSPP alespoň ve Varnsdorfu a ve Velkém Šenově, ale v současné době je to nad jejich finanční možnosti. Ústecký kraj sliboval, že zajistí v obou městech fungování Rychlé lékařské pomoci, ale to se bohužel nestalo. Současný stav je alarmující, mezi starosty panují obavy, že pohotovostní péče o občany ve Šluknovském výběžku je nedostatečná a děravá, a proto svolal místostarosta města Rumburka Radek Engl na 28. listopadu pracovní schůzku starostů měst, která spadají pod státní správu města Rumburka, na které by se měl tento problém řešit. Mezitím starosta Lobendavy Herout zjišťuje, jaké jsou nabídky a finanční požadavky privátních lékařů a Lužické nemocnice v Rumburku na zajištění a provoz pohotovostní služby ve Velkém Šenově.

Kromě těchto bodů programu byla projednávána i příprava plánu komunitní péče na Šluknovsku a projektu Kanalizace a vodovody a další.

Další schůzka starostů se uskuteční 30. ledna 2004 v Jiříkově.

Tisk Tisk | E-mail E-mail