Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Hejtman jel pro peníze až do Holandska

autor: gdo

Rada Ústeckého kraje schválila účast Ústeckého kraje v programu Praxis v rámci Smlouvy o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Provincí Jižní Holandsko. Program Praxis je součástí projektu INTERREG IIIC a jeho hlavním cílem je kooperace členských zemí EU s kandidátskými nebo novými členy EU ve střední a východní Evropě. Program obsahuje 4 základní témata: 1. Rozvoj venkova a podpora cestovního ruchu ve venkovských oblastech, 2. Podpora inovací, podnikatelské inkubátory a technologické parky, 3. Zlepšení a podpora obchodních vztahů mezi účastníky programu Praxis a 4. Vytvoření kapacity pro řízení a využívání strukturálních fondů. Finanční spoluúčast Ústeckého kraje na programu Praxis bude činit 25 tis. Eur na období 2004 – 2006 a podle vyjádření vedoucího projektu pana Marka Westa z Essex International lze uvažovat o úhradě našeho podílu nefinančním způsobem (např. formou offsetů).

„Tento projekt by měl jistě význam a logiku za předpokladu, že by se jednalo o výrazně vyšší finanční rámec, ale 25 tisíc Eur, v přepočtu 750 tisíc korun na tři roky, je tak malá částka, která ani nepokryje náklady na její administraci,“ řekl předseda finančního výboru Ústeckého kraje Darek Šváb.

„Jsem přesvědčen, že toto nebude mít význam ani pro Rumburk, ani pro Ústecký kraj. Postrádá to logiku a výsledný efekt bude nulový. Vezmeme-li v úvahu, že vedoucí rumburského K-centra slečna Malcherová byla schopná na tento rok sehnat pro toto zařízení dotaci v celkové výši půl milionu korun (120 tisíc z Ministerstva zdravotnictví ČR, 180 tisíc z Úřadu práce a 200 tisíc z Ústeckého kraje), je potom aktivita, kvůli které se jede až do Holandska, a která přinese celému Ústecku jen 250 tisíc korun na rok, trochu nelogická.“

Tisk Tisk | E-mail E-mail