Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Varování zejména pro dříve narozené spoluobčany

autor: mjr. Ladislav Cink

Vážení čtenáři,
v současné době se velmi často vyskytují případy krádeží v obydlích starších osob, kterých se dopouštějí především Romové ze Slovenska. Předmětná trestná činnost spočívá ve vniknutí pachatelů do obydlí poškozeného pod smyšlenou záminkou a následné krádeži peněz ve vhodném okamžiku. Za záminku pachatelům slouží např. nabídka broušení nožů, vrácení peněz jako přeplatek za energie, přeplatek za léky, vyplacení výhry v loterii, prodej různého zboží, zejména přikrývek – dek. Současně nabízená deka slouží pachateli k zastření výhledu poškozeného. Po vstupu pachatelů do obydlí, kde není předpoklad snadného nalezení peněz, nabídnou pachatelé poškozenému peníze, nejčastěji 4.000,- Kč v podobě pětitisícové bankovky, a to z toho důvodu, aby byl poškozený nucen jít peníze rozměnit a tím ukázat, kde má své peníze uschovány. Potom pachatelé odlákají pozornost poškozeného buď rozprostřením deky před jeho obličej, nebo ho požádají o sklenici vody. V tento okamžik jeden z pachatelů odchází do místnosti, kde jsou peníze uschovány, odcizí je a dá znamení komplici, načež urychleně odcházejí z bytu poškozeného. V některých případech požádá pachatel či pachatelka ještě o návštěvu WC u poškozeného, aby mohli ve spodním prádle ukrýt odcizené peníze. Teprve poté odcházejí. Na místo činu se pachatelé dopravují motorovým vozidlem, které i s řidičem parkuje někde v povzdálí.

Protože opatrnosti nikdy není nazbyt, v případě jakéhokoliv podezření do svého obydlí nikoho nevpouštějte a kontaktujte ihned městskou policii či Policii ČR.

Tisk Tisk | E-mail E-mail