Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Zahájení nového školního roku

Dům dětí a mládeže Rumburk přeje všem dětem úspěšné zahájení nového školního roku 2003/2004

Pro další školní období je pro vás připravena široká nabídka zájmových aktivit, a to nejen z oblasti tělovýchovy a sportu, jako je kondiční posilování a pobyt v rehabilitační herně, ale i z oblasti výtvarné, kde nabízíme různé výtvarné techniky a možnost práce v keramických dílnách nejen pro děti a mládež, ale i pro dospělé. Z oblasti hudební vám nabízíme kroužky pěvecké a taneční, ale i hru na hudební nástroje – kytara a flétna, a dále pak pěvecký sboreček pro děti ve věku 5 – 7 let. Pro technicky zaměřené zájemce je připraven kroužek výuky na počítači, letecké modelářství aj. Připravujeme i otevření herny pro spontánní aktivity, ve které mohou děti volně pobývat i mimo návštěvu v zájmovém kroužku. K rozšíření těchto aktivit bude i nadále sloužit zahradní herna s podiem a pískovištěm včetně přilehlého hřiště, kde jsou umístěny streetballové koše a stůl na stolní tenis.

I nadále budeme poskytovat ubytování pro dětské turistické kolektivy z okolí, kraje i republiky. Pro velký zájem veřejnosti bude znovu otevřen klub pro maminky s malými dětmi a ZÚ školička pro děti předškolní – činnost bude zahájena v prvním říjnovém týdnu tohoto roku. Hudebním kapelám nabízíme využití vybavené hudební klubovny, včetně aparatury. O případných dalších nabídkách a možnostech, i o příležitostných akcích DDM budeme průběžně informovat na letácích a v místním tisku.

Zveme tedy děti a rodiče k osobní návštěvě v Domě dětí a mládeže Rumburk, kde poradíme s výběrem zájmového kroužku, případně pohovoříme společně o činnosti v DDM.

Těší se na vás pracovníci DDM a vedoucí jednotlivých kroužků.

Tisk Tisk | E-mail E-mail