Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Ve Šluknovském výběžku je nejčistější životní prostředí

autor: gdo

Kraj stále eviduje mnoho dusíku a síry v ovzduší

Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku Ústeckého kraje, který je součástí pracovního návrhu „Koncepce snižování emisí a imisí a energetické koncepce Ústeckého kraje“, projednal Krajský úřad Ústeckého kraje s odbornou veřejností a zpracovateli koncepce.

„Přítomnost znečišťujících látek v ovzduší Ústeckého kraje je i po téměř deseti letech investic do odsiřování tepelných elektráren a desítek dalších zdrojů znečištění stále vyšší než v jiných krajích ČR a než by bylo ideální pro zdraví našich obyvatel,“ uvedl první náměstek hejtmana Jaroslav Foldyna a dodal, že v kraji se stále ještě evidují oblasti, kde koncentrace oxidu dusíku (NOx) a oxidu siřičitého (SO2) překračují limity pro ochranu ekosystémů a vegetace, zejména v uhelné pánevní oblasti. Problémem je i prach, imisní limity pro zdraví lidí jsou u této látky překračovány na území 5 bývalých okresů.

„Na Děčínsku a Šluknovsku k překračování imisních a emisních limitů pro ochranu zdraví lidu vůbec nikde nedochází,“ řekl pro RN vedoucí oddělení ochrany životního prostředí Ústeckého kraje Ing. Veltruský a dodal, že tato oblast je dlouhodobě stabilně nejčistší.

Drobné vrásky by však mohly ekologům udělat výsledky imisních a emisních limitů pro ochranu ekosystému a vegetace. Ty jsou nejvyšší právě v okolí Rumburka. Nepřekračují sice povolený limit, který je 30 mikrogramů NOx, ale ten bude, po vstupu ČR do EU, snížen a Rumbursko se tak se svými výsledky dostane na hranici povolených norem.

„Ideálním řešením by bylo omezit autodopravu v postižené oblasti,“ řekl Ing. Veltruský. „Podle statistik je právě autodoprava z 50 % příčinou zvyšování těchto hodnot. Ale konečné řešení, které zabrání jejich zvyšování a přitom neomezí život občanů na Rumbursku, bude součástí připravované a projednávané koncepce snižování emisí a imisí, zahrnující celý Ústecký kraj.“

Tisk Tisk | E-mail E-mail