Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Primární prevence na SOU polygrafickém v Rumburku

V druhém pololetí letošního roku proběhla na SOU polygrafickém 2. část programu primární prevence sociálně – negativních jevů, organizovaná rumburským K – centrem. Setkání se studenty jednotlivých tříd 1. a 2. ročníků vedl pan Marek Hošek a hlavním tématem bylo „hraní rolí“. Účastníci se dozvěděli, co je to motivace a co je účelem hraní rolí (nácvik asertivního chování, správné chování a reagování v životních situacích…). Potom už studenti utvořili pracovní skupinky a pustili se do rozehrání zadaných témat (např. partner se od svého partnera doví, že si chce zkusit drogy… apod.) Na závěr proběhla reflexe a vše bylo ukončeno diskusí. Programu se zúčastnilo téměř sto studentů, pro které to byl zajímavý zážitek, ale snad také to, co si vyzkoušeli a naučili se, jim pomůže v různých životních situacích, v nichž se mohou ocitnout.

Bc. Lenka Obergruberová
metodik primární prevence

Tisk Tisk | E-mail E-mail