Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Právní poradna

autor: rd

Na jedné z předváděcích akcí jsem se nechala přesvědčit a podepsala jsem kupní smlouvu na protialergické prošívané deky za 23.500,- Kč. Deky mi byly předány na místě, obě vyhotovení smlouvy si však vzal prodejce (poté, co je také podepsal a orazítkoval) s tím, že je nechá na ústředí zaevidovat a za 14 dnů, až budou mít v našem městě opět nějakou akci, mi můj stejnopis předá. Doma jsem si uvědomila, že jsem udělala hloupost. Slyšela jsem, že od takovéto smlouvy můžu odstoupit, nevím však, do jaké doby a zejména – jak to mám vlastně udělat, když stejnopis smlouvy zatím nemám?

Máte pravdu, že od takto uzavřené smlouvy můžete odstoupit. Bude to podle § 57 občanského zákoníku, který uvádí, že od spotřebitelské smlouvy, která byla uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele nebo nemá-li dodavatel žádné stálé místo k podnikání, je možné odstoupit do 7 dnů od jejího uzavření, přičemž nedošlo-li dosud ke splnění dodávky zboží či služeb, je možné odstoupit do jednoho měsíce. Ve Vašem případě jste zboží převzala na místě, a proto musíte odstoupit nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy jste smlouvu uzavřela. Nemůžete proto vyčkávat do příští předváděcí akce. Předpokládám, že alespoň víte, s jakou společností jste vůbec smlouvu uzavřela, resp. že znáte její adresu. Na adresu společnosti musíte zaslat písemné odstoupení od smlouvy. Jelikož smlouvu samotnou nemáte u sebe, a proto zřejmě neznáte její číslo, musíte ji v uvedeném odstoupení alespoň maximálně konkretizovat – uvést účastníky, co bylo předmětem prodeje a za jakou cenu, den a místo uzavření smlouvy atp. a poté doporučeně zaslat prodávající společnosti. Pokud uznají, že jste odstoupila od smlouvy řádně (bylo by vhodné, kdyby Vás o tom informovali také písemně), vrátíte deky, jelikož obecně je nutné, aby si strany při zániku smlouvy vrátily vzájemná plnění podle zásad o bezdůvodném obohacení.

Jestli však z nějakého důvodu Vaše odstoupení od smlouvy akceptovat nebudou a budou chtít, abyste deky zaplatila, bude zřejmě na nich, aby se obrátili na soud. Vy poté v soudním řízení budete samozřejmě namítat, že smlouva zanikla právě v důsledku Vašeho odstoupení.

Tisk Tisk | E-mail E-mail