Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Právní poradna

autor: rd

Můžu podnajmout byt, který mám v nájmu, pokud k této otázce nemám v nájemní smlouvě ani slovo? Kamarád mi říkal, že by to mělo jít.

Bohužel ani v tomto případě nemůžete byt dát do podnájmu bez souhlasu pronajímatele. Ačkoliv obecně se u nájmu uplatní ustanovení § 666 občanského zákoníku, podle kterého je nájemce oprávněn dát pronajatou věc do podnájmu v případě, že smlouva nestanoví jinak (tedy i když o této otázce mlčí), v tomto případě, jelikož se jedná právě o byt, je nutné vycházet z ustanovení § 719 občanského zákoníku, podle kterého pronajatý byt nebo jeho část lze jinému přenechat do podnájmu na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu nebo bez časového určení jen s písemným souhlasem pronajímatele. Porušení této povinnosti je možno považovat za hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu tak, jak to má na mysli ustanovení § 711 odstavce 1 písm. d) občanského zákoníku, pro které je možné vypovědět nájemní vztah, přičemž by Vám v tomto případě nevznikl nárok na náhradní byt ani na náhradní ubytování a bylo by Vám poskytnuto pouze přístřeší.

Tisk Tisk | E-mail E-mail