Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

„Normální je odpady třídit“

autor: Pro EKO Varnsdorf

Po prvních dvou článcích v RN se zvedla vlna telefonických dotazů.
Je to předzvěst zvyšijícího se zájmu o danou problematiku v Rumburku?

Třídění odpadů se v jistém slova smyslu řídí sezónními zákonitostmi. Jiný objem odpadu v teplých měsících není způsoben pouze větší spotřebou nápojů – výrazně větší výskyt PET lahví a nápojových kartonů, ale právě s příchodem teplejšího počasí začínají domácnosti řešit problém kam s nepotřebnými věcmi, nashromážděnými v zimě. Zde je na místě hovořit nejenom o sběrovém textilu a lahvovém sklu, ale také pro mnohé domácnosti platí, že nastřádané tiskoviny svázané do balíčků se začínají „likvidovat“ právě se začínajícími úklidy – v tomto období. Nicméně pro prvně jmenované dvě komodity sezónní různost výskytu je příznačná a nelze proti ní nic namítat. Co nás však velmi zaráží je skutečnost, že i přes relativně snadnou dostupnost třídění odpadů v domácnostech (pro připomenutí – odpadové pytle jsou k dispozici na distribučních místech zdarma, navržená svozová trasy pro občany nepředstavuje dlouhou donáškovou vzdálenost, čtrnáctidenní svozový cyklus se zdá býti optimální) se najdou jednotlivci, kteří jsou lhostejní ke svému ovzduší a s cílem nepromarnit žádnou kalorii „proženou“ svými kamny skutečně vše,  co se dá. Upozorňujeme záměrně na tento poměrně často cítitelný nešvar, neboť nedokonalým spalováním různých složek komunálního odpadu vznikají zdraví škodlivé exhalace, které nám všem znepříjemňují život. Připomeňme si pohled z některého vyvýšeného místa na město v topném období, no a když je doprovázen inverzí, raději snad tam dole nedýchat. Chtěli bychom touto cestou požádat ty, kterých se tato výtka týká, aby přehodnotili své chování, protože spalování domovního odpadu se prostě nedělá! A nezapomeňte na zákon na ochranu ovzduší, který umí řešit takovou bezohlednost!

Dnes o plastech

Plasty mají oproti ostatním recyklovatelným odpadům jednu velikou zvláštnost – existuje široké spektrum tohoto materiálu. Považte, kolik odlišností mají např. igelitové fólie. Jsou barevné, čiré, potištěné ale i bez potisku, šustivé – mikroten HDPE, elastické – potravinářské LLDPE atd. Taková tzv. igelitová nákupní taška se od sáčku od bonbónů neliší pouze velikostí a barevností, ale především použitým materiálem. Zjednodušeně – každý plast má jinou tavící teplotu, která má pro následné zpracování rozhodující význam. Většina odpadových plastů se po vytřídění lisuje a předává k regranulaci. Vzniklý regranulát nabízí mnoho nejrůznějších aplikací v průmyslu. Časté dotazy, na které odpovídáme, směřují ke způsobu využití PET lahví. Ujišťuji všechny, které toto téma zajímá, že veškeré PET lahve od nápojů jsou stoprocentně využity. Nikoliv na výrobu PET lahví (ty se vyrábí z dováženého polyetylentereftalátu), ale na výrobu vláken, resp. izolačních vláknitých materiálů, především pro textilní průmysl. I odpadové pytle, do kterých se třídí v domácnostech odpad, jsou produktem recyklačních linek.

Předmětem sběru tříděného odpadu jsou následující plasty:

  • PET lahve, tj. lahve od nápojů – s etiketami a zátkami, vždy však sešlápnuté!
  • plastové nádoby, tj. lahve od saponátů, plastové kanystry apod.
  • kelímky od jogurtů, sýrů apod.
  • igelitové obaly, tj. odnosné nákupní tašky, igelitové sáčky, fólie apod.

Upozorňujeme na to, že má-li být plast recyklovatelný, musí být čistý a bez mastnot!

Do odpadových pytlů na tříděný odpad tedy nepatří nádoby od olejů a jiných škodlivin, podlahové krytiny, plastové tapety, výrobky z PVC, jako např. odpadové trubky apod., elektrické kabely a plastové díly s kovovými částicemi, výrobky z pryže a molitanu.

Dnes také o polystyrenu

Počet komodit, které jsou předmětem sběru s následným využitím, se v nedávné době rozšířil o polystyren. Jedná se o stavebně izolační polystyren, nebo polystyren od bílého zboží. Prosím, vnímejte tuto komoditu jako samostatnou a odděleně sbíranou! Jeho využití je triviální, přesto velmi účelné. Po nadrcení se polystyren přidává do betonových prefabrikací z důvodu odlehčení a zároveň vylepšení jejich tepelně izolačních vlastností.

Obsah nadpisu tohoto článku, kterým jsme zahájili, se také dá vyložit tak, že se o odpadech v Rumburku přemýšlí, a to je dobrý signál. Jen tak dál!

Tisk Tisk | E-mail E-mail