Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Co je Rumburský komorní orchestr?

Rumburský komorní orchestr slaví v roce 2003 své 40. narozeniny. Nepřerušená čtyřicetiletá cesta orchestru je lemována téměř dvěma sty padesáti celovečerními koncerty, autorskými večery a koncerty pro děti a mládež. Zaznívala z nich hudba stará i klasická, i díla současných skladatelů. Je lemována dlouhou řadou hráčů, desítkami hostů ze středních i vysokých hudebních škol i profesionálních hudebníků.

Pod vedením svého zakladatele a dirigenta Miroslava Lošťáka šířil Rumburský komorní orchestr hudbu a lásku k hudbě do škol, mezi děti dosud krásnou hudbou nepolíbené. RKO uspořádal pro širokou veřejnost řadu výchovných koncertů, které nezapomenutelnou formou uváděl a slovem doprovázel nedávno zesnulý pan profesor Theodor Vtípil. Pravidelně orchestr pořádal jarní a vánoční koncerty, ale i autorské koncerty věnované dílům Händela, Bacha, Myslivečka, Mozarta, Schuberta, Fibicha, ale nevyhýbal se ani dílům současných skladatelů, St. Jelínka, J. a V. Bůžka, J. Smoly a dokonce i svého dirigenta Miroslava Lošťáka.

V březnu roku 1963 stálo u samotného zrodu orchestru, kromě Miroslava Lošťáka, i několik nadšenců a milovníků hudby. Nejdříve to byli jen učitelé hudby z LŠU v Rumburku, ale brzy se přidávali další hudebníci z celého Šluknovského výběžku. Hráli zde vedle sebe lékaři, učitelé, inženýři i studenti. A již od prvopočátku si RKO zakládal na vysoké umělecké úrovni.

S postupem času bylo nutné myslet i na budoucnost orchestru, a tak Miroslav Lošťák založil dětský houslový sbor při LŠU v Rumburku, aby z nejlepších hráčů mohl doplňovat rumburský komorní. A tato náročná práce měla úspěch. Tehdejší žáci, dnes již padesátníci, hrají v orchestru stále. Kromě toho devatenáct z Lošťákových žáků vystudovalo konzervatoř a dnes jsou z nich vynikající hudebníci nebo pedagogové. Na různých koncertech provázel několik let RKO i ženský pěvecký soubor, který Miroslav Lošťák založil a pět let vedl.

Na závěr nelze však jinak, než připomenout ty, kteří se pod zkratkou RKO skrývají: umělecký vedoucí a dirigent Miroslav Lošťák; stálí členové – Miroslav Kacafírek, MUDr. Englerová s manželem, Jana Lošťáková se synem Romanem, Jiří Ježek, Daniela a Astrid Schnittnerovi, Jan Klempíř, Zuzana Rusínová, Daniela Jónová, Petr Bydžovský, Jaroslav Kavan, Kateřina Podzimková a Denisa Englerová; hosté – Milan Koršo, Vít Jánoš se synem, Jiřina Kasalová s dcerou Soňou, Jarmila Šenová, Veronika Opluštilová, člen orchestru FKO Ladislav Malík, profesor hudební konzervatoře v Roudnici nad Labem Bohuslav Močuba, Jiří Pankartek a Josef Lhotský.

Bohužel, někteří od orchestru odešli na vědy. Na ně jejich dirigent stále s láskou vzpomíná – pan Zdenek Lukeš, Bedřich Jiřička, Oldřich Arazim a profesor Theodor Vtípil.

Ke čtyřicátým narozeninám nezbývá než popřát mnoho krásných úspěšných let a dlouhou a šťastnou cestu.

Josef Eder, Helena Menšíková a Gabriela Doušová

Tisk Tisk | E-mail E-mail