Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Čestné občanství pro M. Lošťáka

autor: gdo

Za svůj dlouholetý přínos pro kulturní rozvoj a blaho města Rumburka byl v neděli 16. března 2003 oceněn nejvyšším městským vyznamenáním – Čestným občanstvím – umělecký vedoucí Rumburského komorního orchestru, dirigent, skladatel, houslista a dlouholetý učitel hudby pan Miroslav Lošťák.

Čestné občanství se zápisem do pamětní knihy převzal z rukou starosty města Ing. Jaroslava Sykáčka při zahajovacím koncertu Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles v Rumburku a u příležitosti hned tří svých významných výročí. V letošním roce oslaví totiž M. Lošťák své sedmdesáté narozeniny, 40. výročí založení Rumburského komorního orchestru a padesát let své umělecké činnosti.

Na zahájení festivalu a na počest Miroslava Lošťáka zavítali do auly gymnázia v Rumburku i dva renomovaní hudební skladatelé.

Pan Jindřich Feld a profesor Jaroslav Smolka a spousta význačných osobností Rumburka.

Koncert byl zahájen vystoupením Komorního sdružení příčných fléten Syrinx z Prahy, pod vedením umělecké vedoucí MgA. Magdaleny Bílkové – Tůmové. Rumburským posluchačům, okouzleným nádhernou hudbou, se dostalo té cti, že jim byla přednesena premiéra skladby profesora Akademie múzických umění PhDr. Jaroslava Smolky s názvem „Variace na téma ve stylu Antonína Rejchy“.

V druhé části koncertu se představil Rumburský komorní orchestr, který dirigoval Miroslav Lošťák. Aulou zazněly skladby Stanislava Jelínka, Riccardo Broschiho, Leoše Janáčka, Zdeňka Fibicha, Jana Koželuha, ale i tři skladby samotného M. Lošťáka. V závěru se k RKO přidaly i „houslové děti“, které se u svého učitele pana Lošťáka učí hře na housle. Jejich vystoupení dojalo nejen všechny posluchače, ale především samotného profesora Smolku, který na jejich účet nešetřil chválou.

Po koncertě byli všichni pozváni ke slavnostnímu přípitku, kterého se s radostí profesor Smolka ujal: ăNedokážu slovy vyjádřit radost z práce mého nového přítele Miroslava Lošťáka. To, co on dokázal dát krásné hudbě, dát Rumburku, jeho dětem a hudbymilovným lidem dokáže jen málokdo. Jeho práce je obdivuhodná a právem si zaslouží nejvyšší ocenění odborníků i laické veřejnosti.“

Tisk Tisk | E-mail E-mail