Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Zpřísňuje se ochrana hranic

autor: -g-

Opatření přijatá vládou ve vztahu k plánovanému vojenskému zásahu v Iráku mají zásadní dopad na posílení výkonu služby a zvýšení ostrahy a kontroly na českých hranicích. Referát cizinecké a pohraniční policie v Rumburku jako první v republice zavedl systém společných českoněmeckých hlídek. V praxi to znamená, že v hlídce na české straně jsou dva čeští pohraničníci a jeden Němec, na německém území operují hlídky se dvěma Němci a jedním Čechem. Cílem těchto opatření je především zamezení převádění běženců přes státní hranici a natypování a zadržení převaděčů. I když počet běženců od minulého roku citelně klesl, problém stále trvá, mění se jen složení běženeckých skupin. Ještě před několika měsíci to byli zejména Afgánci a Indové, dnes jsou to především běženci z Číny a Asie.

Systém služeb společných hlídek je dán vzájemnou dohodou mezi vedoucím referátu cizinecké a pohraniční policie Rumburk – Ebersbach majorem Bílým a vedoucím inspektorátu BGSI Ebersbach panem Schindlerem. Ti také budou v měsíci dubnu vyhodnocovat efektivitu těchto hlídek a na základě výsledků se bude tento systém nadále zdokonalovat a rozšiřovat i do jiných oblastí.

Referát cizinecké a pohraniční policie Rumburk – Ebersbach rozšířil svou působnost – spadá do něj kromě hraničního přechodu v Horním Jindřichově i hraniční přechod Jiříkov a železniční nádraží Rumburk – Ebersbach.

Tisk Tisk | E-mail E-mail