Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Právní poradna

autor: Mgr. Hrubešová

Před svatbou jsem si koupil za peníze od rodičů motorku. Po svatbě jsem ji prodal a koupil jsem starší auto. Nyní se rozvádíme a manželka tvrdí, že jí musím dát polovinu ceny auta. Není to sice žádná závratná částka, ale přesto si myslím, že auto by předmětem „dělení“ být nemělo. Nevím však, jestli se nemýlím.
Máte pravdu v případě, že jste auto zakoupil skutečně pouze z finančních prostředků získaných prodejem motorky a že tedy došlo k tzv. transformaci majetku náležejícího do Vašeho výlučného vlastnictví. Pak ani auto nebude součástí Vašeho společného jmění manželů (dále jen SJM) a nebude předmětem jeho vypořádání. Ráda bych v tomto případě citovala část odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 19.4.2000, který věc poměrně srozumitelně vysvětluje (ačkoliv je v něm uvažováno ještě s bezpodílovým spoluvlastnictvím, lze ho aplikovat i na SJM):

„Obecně platí, a soudní praxe jednotně vychází z toho, že věc, která byla pořízena za trvání bezpodílového spoluvlastnictví z prostředků patřících výlučně jednomu z manželů (např. z peněz, které měl již v době před uzavřením manželství nebo které sám získal darováním), se nestává předmětem bezpodílového spoluvlastnictví, ale je ve výlučném vlastnictví toho, kdo ji takto pořídil. Tak je tomu v běžných případech koupě věci jed- ním z manželů z jeho výlučných zdrojů, resp. prostředků, kdy ji od prodávajícího kupuje sám (svým jménem) pro sebe a kdy se druhý z manželů na takové koupi nijak nepodílí. Odlišné důsledky však nastávají v případě, kdy je sice kupní cena zcela zaplacena z výlučných prostředků jednoho z manželů, avšak kupujícími jsou oba manželé a oba jasně projeví vůli nabýt koupenou věc do bezpodílového spoluvlastnictví. V tomto případě výlučně „investující“ manžel nekupuje věc pro sebe, ale projevuje vůli k pořízení věci do bezpodílového spoluvlastnictví a druhý manžel toto akceptuje. Tato vůle obou manželů je pak rozhodující z hlediska určení, zda věc patří či nepatří do bezpodílového spoluvlastnictví. Není zvláštního rozdílu mezi touto situací a situací, kdy dvě osoby koupí určitou věc za peníze pouze jednoho z nich s tím, že budou rovnodílnými podílovými spoluvlastnÍky. Těmi se pak stávají realizací platného převodu vlastnictví ke kupované věci bez ohledu na poměr jimi vynaložených prostředků na koupi věci.“

Takže je nutné zvážit vše výše uvedené. A ještě malá poznámka na konec: pokud jste tedy auto nabyl do svého výlučného majetku tak, jak je uvedeno výše, nemají další investice, které do něj případně ze SJM vložíte, na otázku vlastnictví žádný vliv.

Tisk Tisk | E-mail E-mail