Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Informace

autor: rd

Městský úřad Rumburk (MěÚ) zahájil dnem 3. února 2003 provádění některých činností vyplývajících z přenesené působnosti výkonu státní správy na město III. kategorie. Služby pro veřejnost v samosprávě i přenesené působnosti se provádějí v původním objektu č.p. 1366 (informační značení objektu je „A“ a „B“) a v nově rekonstruovaném objektu č.p. 1051 (informační značení „C“), oba na ulici 9. května.

Následují odbory a úřady jsou umístěny takto:

V objektu „A“

 • starosta a místostarostové města Rumburk
 • tajemník městského úřadu
 • odbor majetkový

V objektu „B“

 • odbor civilně správní (matrika)
 • odbor organizační a vnitřních věcí
 • redakce Rumburských novin
 • odbor finanční
 • odbor regionálního rozvoje a investic
 • stavební úřad

V objektu „C“

 • odbor sociálních věcí
 • odbor dopravy
 • odbor životního prostředí
 • odbor školství, kultury a tělovýchovy
 • živnostenský úřad

Časové vymezení služeb poskytovaných veřejnosti je na našich odborech (vyjma Odboru dopravy) následující:
pondělí 8.00 – 12.00 hod. – 12.30 – 17.00 hod.
středa 8.00 – 12.00 hod. – 12.30 – 17.00 hod.
Odbor dopravy poskytuje služby pouze v úterý od 8.00 do 15.00 hod.

Státní sociální podpora je i nadále poskytována v původní budově (tzv. „expozitura“) na adrese: V Parku 366, mimo působnost MěÚ Rumburk.

Potřebné informace jsou veřejnosti poskytovány prostřednictvím podatelen, a to na tel. č. 412 356 211 a 412 356 316  nebo přímo na jednotlivých pracovištích.

Tisk Tisk | E-mail E-mail